HD Truy Tìm Bóng Ma

Truy Tìm Bóng Ma Phantom (2015)

HD Người Vận Chuyển 4

Người Vận Chuyển 4 The Transporter Refueled (2015)

HD Tay Cờ Bạc

Tay Cờ Bạc Mississippi Grind (2015)

HD Long Gia Tộc

Long Gia Tộc The Dragon Family (<2004)

HD Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát Veteran (2015)

HD Lọt Vào Hang Cọp

Lọt Vào Hang Cọp Tiger House (2015)

HD Mẹ Tôi Là Rocker

Mẹ Tôi Là Rocker Ricki and the Flash (2015)

HD Cô Bạn Gái Hờ

Cô Bạn Gái Hờ My Pretend Girlfriend (2014)

HD Sống Giữa Đời: Hạ/Thu

Sống Giữa Đời: Hạ/Thu Little Forest: Summer/Autumn (2014)

HD Cơn Bão Thời gian  2

Cơn Bão Thời gian 2 Flight World War 2 (2015)

HD Lễ Trừ Tà 2015

Lễ Trừ Tà 2015 The Vatican Tapes (2015)

CAM Điệp Viên 007: Bóng Ma

Điệp Viên 007: Bóng Ma 007: Spectre (2015)

HD Cầu Được Ước Thấy

Cầu Được Ước Thấy Absolutely Anything (2015)

HD Dòng Máu Hận Thù

Dòng Máu Hận Thù Deep Red (<2004)

HD Đơn Giản Là Tình Yêu 2012

Đơn Giản Là Tình Yêu 2012 It Gets Better 2012 (2012)

Lồng Tiếng Long Hổ Cớm

Long Hổ Cớm Tiger On Beat (<2004)

HD Mara Và Hỏa Lai Nhân

Mara Và Hỏa Lai Nhân Mara und der Feuerbringer (2015)

HD Đánh Lạc Hướng

Đánh Lạc Hướng Red Herring (2015)

HD Không Lối Thoát 2015

Không Lối Thoát 2015 No Escap (2015)

Tập 7/16 HD Xác Sống Phần 6

Xác Sống Phần 6 The Walking Dead Season 6 (2015)

Tập 8/22 HD Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3

Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D Season 3 (2015)

Tập 7/23 HD Tia Chớp Phần 2

Tia Chớp Phần 2 The Flash: Season 2 (2015)

Tập 6/13 HD Xác Sống Ăn Não Phần 2

Xác Sống Ăn Não Phần 2 IZombie Season 2 (2015)

Tập 20 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Anh hùng Thượng Hải

Anh hùng Thượng Hải The Hero From Shanghai (<2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bá Chủ Song Quyền

Bá Chủ Song Quyền Money And Fame (<2004)

Tập 25/25 Lồng Tiếng Ngũ Vị Nhân Sinh

Ngũ Vị Nhân Sinh The Season Of Fate (2010)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thiên Long Kỳ Hiệp

Thiên Long Kỳ Hiệp Mystery Of The Parchment (<2004)

Tập 36/36 Thuyết Minh Truyền Thuyết Liêu Trai 3

Truyền Thuyết Liêu Trai 3 Liao Zhai Zhi Yi 3 (2010)

Tập 20/20 HD Quán Ăn Đêm

Quán Ăn Đêm Midnight Dinner (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng 3 Giọt Lệ

3 Giọt Lệ 49 Days (2011)

Tập 42/42 Thuyết Minh Ban Thục Truyền Kỳ

Ban Thục Truyền Kỳ Ban Shu Legend (2015)

Tập 54/54 Thuyết Minh Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương

Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương Flowers in Fog (2013)

Tập 10 | HD Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia God of Trade – Innkeeper (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Anh Hùng Bản Sắc

Anh Hùng Bản Sắc War of the Dragon (<2004)

Tập 20/20 HD Cứu Thế

Cứu Thế Healer (2014)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bản Giao Hưởng Định Mệnh

Bản Giao Hưởng Định Mệnh Symphony of Fate (2011)

Tập 32/32 Thuyết Minh Vương Đích Nữ Nhân

Vương Đích Nữ Nhân Beauties Of The Emperor (2013)

Tập 54/54 HD Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng Lang Gia Bảng (2015)

Tập 7/16 HD Xác Sống Phần 6

Xác Sống Phần 6 The Walking Dead Season 6 (2015)

Tập 8/22 HD Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3

Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D Season 3 (2015)

Tập 7/23 HD Tia Chớp Phần 2

Tia Chớp Phần 2 The Flash: Season 2 (2015)

Tập 6/13 HD Xác Sống Ăn Não Phần 2

Xác Sống Ăn Não Phần 2 IZombie Season 2 (2015)

Tập 20 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

HD Truy Tìm Bóng Ma

Truy Tìm Bóng Ma Phantom (2015)

HD Người Vận Chuyển 4

Người Vận Chuyển 4 The Transporter Refueled (2015)

HD Tay Cờ Bạc

Tay Cờ Bạc Mississippi Grind (2015)

HD Long Gia Tộc

Long Gia Tộc The Dragon Family (<2004)

HD Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát Veteran (2015)

HD Lọt Vào Hang Cọp

Lọt Vào Hang Cọp Tiger House (2015)

HD Mẹ Tôi Là Rocker

Mẹ Tôi Là Rocker Ricki and the Flash (2015)

HD Cô Bạn Gái Hờ

Cô Bạn Gái Hờ My Pretend Girlfriend (2014)

HD Sống Giữa Đời: Hạ/Thu

Sống Giữa Đời: Hạ/Thu Little Forest: Summer/Autumn (2014)

HD Cơn Bão Thời gian  2

Cơn Bão Thời gian 2 Flight World War 2 (2015)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Anh hùng Thượng Hải

Anh hùng Thượng Hải The Hero From Shanghai (<2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bá Chủ Song Quyền

Bá Chủ Song Quyền Money And Fame (<2004)

Tập 25/25 Lồng Tiếng Ngũ Vị Nhân Sinh

Ngũ Vị Nhân Sinh The Season Of Fate (2010)

HD Lễ Trừ Tà 2015

Lễ Trừ Tà 2015 The Vatican Tapes (2015)