HD Tình Cô Trò

Tình Cô Trò Bloomington (2010)

HD Ngã Rẽ Kỳ Lạ

Ngã Rẽ Kỳ Lạ Bellflower (2011)

Thuyết Minh Biển Động Kinh Hồn

Biển Động Kinh Hồn All Of A Sudden

HD Cuộc Phiêu Lưu Của Blinky Bill

Cuộc Phiêu Lưu Của Blinky Bill Blinky Bill The Movie (2016)

HD Đua Với Thời Gian

Đua Với Thời Gian Time Rush (2016)

HD Phù Thủy

Phù Thủy The Witch (2016)

HD Kẻ Máu Lạnh

Kẻ Máu Lạnh The Guest (2016)

HD Trái Ngang

Trái Ngang The Anthem of the Heart (2015)

HD Sử Thi Kochadaiiyaan

Sử Thi Kochadaiiyaan Kochadaiiyaan (2014)

HD Cơn Phẫn Nộ

Cơn Phẫn Nộ I Am Wrath (2016)

HD Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng 2016

Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng 2016 Holidays (2016)

HD Ông Nội Ăn Chơi

Ông Nội Ăn Chơi Dirty Grandpa (2016)

HD Bộ Đôi Cớm Bẩn

Bộ Đôi Cớm Bẩn The Trust (2016)

HD Luân Đôn Thất Thủ

Luân Đôn Thất Thủ London Has Fallen (2016)

Thuyết Minh Kẻ Săn Bóng Đêm

Kẻ Săn Bóng Đêm Keeper of Darkness (2015)

HD Bạn Có Thư

Bạn Có Thư You've got mail

HD Thị Trấn Tombstone

Thị Trấn Tombstone Tombstone (1993)

HD Tháng mười một ngọt ngào

Tháng mười một ngọt ngào Sweet November (2001)

HD Hương Đàn Bà

Hương Đàn Bà Scent of a Woman (1992)

Tập 31/31 Lồng Tiếng Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau

Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau Second Round Of I Love You (2009)

Tập 13/13 Lồng Tiếng Bầu Nhiệt Huyết

Bầu Nhiệt Huyết Sunshine Heartbeat (2004)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Học Cảnh Hùng Tâm

Học Cảnh Hùng Tâm The Academy (2005)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Chồng Tám Lạng Vợ Đủ Cân

Chồng Tám Lạng Vợ Đủ Cân To Love With No Regrets (2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Cuộc Đối Đầu Sinh Tử

Cuộc Đối Đầu Sinh Tử Crime Fighters (1992)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Dấu Vết Của Sự Lừa Dối

Dấu Vết Của Sự Lừa Dối Misleading Track (2005)

Tập 45/45 Lồng Tiếng Hồ Sơ Công Lý V

Hồ Sơ Công Lý V Files Of Justice V (1997)

Tập 25/25 Lồng Tiếng Sư Phụ Hoàng Phi Hồng

Sư Phụ Hoàng Phi Hồng Wong Fei Hung, Master Of Kungfu (2005)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Kim Thạch Lương Duyên

Kim Thạch Lương Duyên A Journey Called Life (2008)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Truyền Thuyết Liêu Trai 2

Truyền Thuyết Liêu Trai 2 Drak Tales 2 (1998)

Tập 21/21 Lồng Tiếng Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại

Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại Kim Mo Tuk Ku Kau Pai (1990)

Tập 18/18 HD Nữ Siêu Nhân 1

Nữ Siêu Nhân 1 Supergirl Season 1 (2015)

Tập 16/16 HD Xác Sống Phần 6

Xác Sống Phần 6 The Walking Dead Season 6 (2015)

Tập 18/23 HD Mũi Tên Xanh 4

Mũi Tên Xanh 4 Arrow Season 4 (2015)

Tập 38 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 12/16 Thuyết Minh Hậu Duệ Của Mặt Trời

Hậu Duệ Của Mặt Trời Descendants of the Sun (2016)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Trí Dũng Song Hùng

Trí Dũng Song Hùng Vigilante Force (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Ngưu Lang Chức Nữ

Ngưu Lang Chức Nữ The Legend of Love (2003)

Tập 30/30 Thuyết Minh Loạn Thế Giai Nhân

Loạn Thế Giai Nhân War and Destiny (2006)

Tập 39/39 HD Liêu Trai Tân Biên

Liêu Trai Tân Biên Ghost Stories 4 (2015)

HD Tình Cô Trò

Tình Cô Trò Bloomington (2010)

Tập 31/31 Lồng Tiếng Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau

Lần Thứ Hai Mình Yêu Nhau Second Round Of I Love You (2009)

HD Ngã Rẽ Kỳ Lạ

Ngã Rẽ Kỳ Lạ Bellflower (2011)

Thuyết Minh Biển Động Kinh Hồn

Biển Động Kinh Hồn All Of A Sudden

HD Cuộc Phiêu Lưu Của Blinky Bill

Cuộc Phiêu Lưu Của Blinky Bill Blinky Bill The Movie (2016)

HD Đua Với Thời Gian

Đua Với Thời Gian Time Rush (2016)

HD Phù Thủy

Phù Thủy The Witch (2016)

HD Kẻ Máu Lạnh

Kẻ Máu Lạnh The Guest (2016)

HD Trái Ngang

Trái Ngang The Anthem of the Heart (2015)

HD Sử Thi Kochadaiiyaan

Sử Thi Kochadaiiyaan Kochadaiiyaan (2014)

HD Cơn Phẫn Nộ

Cơn Phẫn Nộ I Am Wrath (2016)

HD Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng 2016

Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng 2016 Holidays (2016)

HD Ông Nội Ăn Chơi

Ông Nội Ăn Chơi Dirty Grandpa (2016)

Tập 13/13 Lồng Tiếng Bầu Nhiệt Huyết

Bầu Nhiệt Huyết Sunshine Heartbeat (2004)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Học Cảnh Hùng Tâm

Học Cảnh Hùng Tâm The Academy (2005)

HD Bộ Đôi Cớm Bẩn

Bộ Đôi Cớm Bẩn The Trust (2016)

HD Luân Đôn Thất Thủ

Luân Đôn Thất Thủ London Has Fallen (2016)

Thuyết Minh Kẻ Săn Bóng Đêm

Kẻ Săn Bóng Đêm Keeper of Darkness (2015)

HD Bạn Có Thư

Bạn Có Thư You've got mail