CAM Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bộ Tứ Siêu Đẳng Fantastic Four (2015)

HD Biệt Đội Tinh Nhuệ 2007

Biệt Đội Tinh Nhuệ 2007 The Elite Squad 2007 (2007)

Thuyết Minh Chuyến Đi Tử Thần 2011

Chuyến Đi Tử Thần 2011 Swerve 2011 (2011)

HD Sunny 2008

Sunny 2008 Tình Yêu Thời Chiến 2008 (2008)

HD Đêm Trắng  2011

Đêm Trắng 2011 Sleepless Night 2011 (2011)

HD Anh Jeff Vẫn Ở Với Mẹ

Anh Jeff Vẫn Ở Với Mẹ Jeff Who Lives at Home (2011)

HD Võ Thuật Cầu Lông

Võ Thuật Cầu Lông Full Strike (2015)

HD Giáng Chức

Giáng Chức Demoted (2011)

HD Tận Diệt 2015

Tận Diệt 2015 Wyrmwood 2015 (2015)

HD Con Đường Phía Trước

Con Đường Phía Trước The Road Within (2014)

HD Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu The One I Love (2014)

HD | Non Sub Khách Sạn Tình Yêu

Khách Sạn Tình Yêu Kabukicho Love Hotel (2014)

HD Món Quà Vô Giá

Món Quà Vô Giá Gift (2014)

HD | Thuyết Minh Ranh Giới Tội Phạm

Ranh Giới Tội Phạm Full Strike (2015)

HD Bí Mật Trên Gác Mái

Bí Mật Trên Gác Mái Flowers in the Attic (2014)

DVD | Lồng Tiếng Bá Chủ Bịp Thành

Bá Chủ Bịp Thành Casino Tycoon (<2004)

HD Trước Khi Ra Đi

Trước Khi Ra Đi Before We Go (2014)

HD | Thuyết Minh Không Khí

Không Khí Air (2015)

HD Nơi Đong Đầy Hy Vọng

Nơi Đong Đầy Hy Vọng Where Hope Grows (2014)

HD Chiếc Mề Đai Thần Kỳ

Chiếc Mề Đai Thần Kỳ The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone (2013)

Tập 44 | HD Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower (2015)

Tập 62/62 HD | Lồng Tiếng Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tùy Đường Diễn Nghĩa Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Tập 43/43 HD | Thuyết Minh Hồ Tiên

Hồ Tiên Fairy Fox (2013)

Tập 35/35 DVD | Lồng Tiếng Anh Hùng Xạ Điêu 1994

Anh Hùng Xạ Điêu 1994 Legend Of Condor Heroes (<2004)

Tập 20/20 DVD | Lồng Tiếng Giang Hồ Lãng Tử

Giang Hồ Lãng Tử The Young Wanderer (<2004)

Tập 20/20 HD Bản Tình Ca Mùa Đông

Bản Tình Ca Mùa Đông Winter Sonata (<2004)

Tập 6 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 10/10 HD Bạo Chúa Phần 1

Bạo Chúa Phần 1 Tyrant: Season 1 (2014)

Tập 48/48 Thuyết Minh | HD Tuổi Thanh Xuân Băng Và Lửa

Tuổi Thanh Xuân Băng Và Lửa Ice And Fire Of Youth (2015)

Tập 28/28 Tập 24 | HD Chơi Với Ma

Chơi Với Ma Ghost Of Relativity (2015)

Tập 20/20 HD Bí Kíp Luyện Rồng 2 2013

Bí Kíp Luyện Rồng 2 2013 Dragons Riders Of Berk Season 2 2013 (2013)

Tập 22/22 Thuyết Minh | HD Đại Tần Đế Quốc

Đại Tần Đế Quốc The Qin Empire (2009)

Tập 12/12 HD Hội bạn gái cũ

Hội bạn gái cũ Ex-girlfriend club (2015)

Tập 6 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 2

Chiến Hạm Cuối Cùng 2 The Last Ship Season 2 (2015)

Tập 20/20 Thuyết Minh | HD Định Mệnh Anh Yêu Em

Định Mệnh Anh Yêu Em Fated to Love You (2014)

Tập 4 | HD Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1 Zoo Season 1 (2015)

Tập 5 | HD Siêu Hacker

Siêu Hacker Mr. Robot Season 1 (2015)

Tập 13 Endl HD Xác Sống Ăn Não 1

Xác Sống Ăn Não 1 iZombie Season 1 (2015)

Tập 16 End | HD Mặt nạ công tố

Mặt nạ công tố Masked prosecutor (2015)

Tập 44 End l HD Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ The Four - 少年四大名捕 (2015)

CAM Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bộ Tứ Siêu Đẳng Fantastic Four (2015)

HD Biệt Đội Tinh Nhuệ 2007

Biệt Đội Tinh Nhuệ 2007 The Elite Squad 2007 (2007)

Thuyết Minh Chuyến Đi Tử Thần 2011

Chuyến Đi Tử Thần 2011 Swerve 2011 (2011)

HD Sunny 2008

Sunny 2008 Tình Yêu Thời Chiến 2008 (2008)

HD Đêm Trắng  2011

Đêm Trắng 2011 Sleepless Night 2011 (2011)

HD Anh Jeff Vẫn Ở Với Mẹ

Anh Jeff Vẫn Ở Với Mẹ Jeff Who Lives at Home (2011)

HD Võ Thuật Cầu Lông

Võ Thuật Cầu Lông Full Strike (2015)

HD Giáng Chức

Giáng Chức Demoted (2011)

Tập 44 | HD Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower (2015)

Tập 62/62 HD | Lồng Tiếng Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tùy Đường Diễn Nghĩa Tùy Đường Diễn Nghĩa (2013)

Tập 43/43 HD | Thuyết Minh Hồ Tiên

Hồ Tiên Fairy Fox (2013)

HD Tận Diệt 2015

Tận Diệt 2015 Wyrmwood 2015 (2015)

HD Con Đường Phía Trước

Con Đường Phía Trước The Road Within (2014)

HD Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu The One I Love (2014)

HD | Non Sub Khách Sạn Tình Yêu

Khách Sạn Tình Yêu Kabukicho Love Hotel (2014)

HD Món Quà Vô Giá

Món Quà Vô Giá Gift (2014)

HD | Thuyết Minh Ranh Giới Tội Phạm

Ranh Giới Tội Phạm Full Strike (2015)

HD Bí Mật Trên Gác Mái

Bí Mật Trên Gác Mái Flowers in the Attic (2014)

DVD | Lồng Tiếng Bá Chủ Bịp Thành

Bá Chủ Bịp Thành Casino Tycoon (<2004)

HD Trước Khi Ra Đi

Trước Khi Ra Đi Before We Go (2014)