HD Quái Vật 8 Chân

Quái Vật 8 Chân Eight Legged Freaks (2002)

HD Cuốn Sổ Thần Chết Phần 3

Cuốn Sổ Thần Chết Phần 3 Death Note: L Change the World (2008)

HD Tội Phạm (2016)

Tội Phạm (2016) Criminal (2016)

HD Công Viên Carnage

Công Viên Carnage Carnage Park (2016)

HD Sát Thủ (2015)

Sát Thủ (2015) Assassin (2015) (2015)

HD Hầm Ngục Tử Thần

Hầm Ngục Tử Thần Game of Assassins (2013)

HD Kết Cục

Kết Cục The Final (2010)

HD Thảm Hoạ

Thảm Hoạ Stormageddon (2015)

HD Tuyết Rơi Trên Biển

Tuyết Rơi Trên Biển Snow Is On The Sea (2015)

HD Hát Dưới Mưa

Hát Dưới Mưa Singin' in the Rain (1952)

HD Thám Tử Hong Gil Dong

Thám Tử Hong Gil Dong Phantom Detective (2016)

HD Tám, Một Phần Hai

Tám, Một Phần Hai 8½ (1963)

HD Cuốn Sổ Thần Chết 2

Cuốn Sổ Thần Chết 2 Death Note: The Last Name (10)

HD Vũ Điệu Đam Mê

Vũ Điệu Đam Mê Born to Dance (2016)

HD Cuộc Chiến Sinh Tồn 1998

Cuộc Chiến Sinh Tồn 1998 Black Dog (1998)

HD Âm Nhạc Đường Phố

Âm Nhạc Đường Phố Sing Street (2016)

HD Hiên Viên Đại Đế

Hiên Viên Đại Đế The Great Emperor (2016)

HD Trộm Của Kẻ Cắp

Trộm Của Kẻ Cắp To Steal from a Thief (2016)

HD Lời Mời Nguy Hiểm

Lời Mời Nguy Hiểm The Call Up (2016)

HD Trang Trại U Ám

Trang Trại U Ám Tom at the Farm (2013)

Tập 20/20 HD Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan

Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan Sungkyunkwan Scandal (2010)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Kinh Thành Kỳ Án

Kinh Thành Kỳ Án Secret Amazing Cases (2007)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Đắc Kỷ Trụ Vương 2

Đắc Kỷ Trụ Vương 2 The Legend and the Hero 2 (2009)

Tập 38/38 Lồng Tiếng Đắc Kỷ Trụ Vương 1

Đắc Kỷ Trụ Vương 1 The Legend And The Hero 1 (2007)

Tập 52 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 16/16 Thuyết Minh Bên Kia Bầu Trời

Bên Kia Bầu Trời Beyond The Clouds (2014)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lưới Tình (1998)

Lưới Tình (1998) Web of Lovev (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Master Of Martial Arts

Master Of Martial Arts Master Of Martial Arts (1994)

Tập 43/43 Thuyết Minh Sinh Tử Kiều

Sinh Tử Kiều 生死桥 (2010)

Tập 32/32 Thuyết Minh Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong The Whirlwind Girl (2015)

Tập 31/31 Thuyết Minh Tình Nghịch Tam Thế Duyên

Tình Nghịch Tam Thế Duyên Always and Ever (2013)

Tập 4/10 Tập 4 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 3

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 The Last Ship Season 3 (2016)

Tập 36/36 Lồng Tiếng Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc

Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc Unmatched Hero Fang Shiyu (2011)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Thần Thám Địch Nhân Kiệt Phần 4

Thần Thám Địch Nhân Kiệt Phần 4 Amazing Detective Di Ren Jie 4 (2010)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Vũ Nữ Kim Đại Ban

Vũ Nữ Kim Đại Ban The last night of Madam Chin (2009)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lò Võ Thiếu Lâm

Lò Võ Thiếu Lâm Heroes From Shaolin (1993)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Bí Mật Hổ Phách Quan Âm

Bí Mật Hổ Phách Quan Âm The New Adventures of Chor Lau Heung (2001)

Tập 13/13 HD Chủng 2

Chủng 2 The Strain Season 2 (2015)

Tập 13/13 HD Cuộc Chiến Zombie 1 2014

Cuộc Chiến Zombie 1 2014 Z Nation Season 1 2014 (2014)

Tập 10/10 Tập 10 End | HD Cuộc chiến ngai vàng 6

Cuộc chiến ngai vàng 6 Game Of Thrones Season 6 (2016)

HD Quái Vật 8 Chân

Quái Vật 8 Chân Eight Legged Freaks (2002)

HD Cuốn Sổ Thần Chết Phần 3

Cuốn Sổ Thần Chết Phần 3 Death Note: L Change the World (2008)

HD Tội Phạm (2016)

Tội Phạm (2016) Criminal (2016)

HD Công Viên Carnage

Công Viên Carnage Carnage Park (2016)

HD Sát Thủ (2015)

Sát Thủ (2015) Assassin (2015) (2015)

Tập 20/20 HD Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan

Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan Sungkyunkwan Scandal (2010)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Kinh Thành Kỳ Án

Kinh Thành Kỳ Án Secret Amazing Cases (2007)

HD Hầm Ngục Tử Thần

Hầm Ngục Tử Thần Game of Assassins (2013)

HD Kết Cục

Kết Cục The Final (2010)

HD Thảm Hoạ

Thảm Hoạ Stormageddon (2015)

HD Tuyết Rơi Trên Biển

Tuyết Rơi Trên Biển Snow Is On The Sea (2015)

HD Hát Dưới Mưa

Hát Dưới Mưa Singin' in the Rain (1952)

HD Thám Tử Hong Gil Dong

Thám Tử Hong Gil Dong Phantom Detective (2016)

HD Tám, Một Phần Hai

Tám, Một Phần Hai 8½ (1963)

HD Cuốn Sổ Thần Chết 2

Cuốn Sổ Thần Chết 2 Death Note: The Last Name

HD Vũ Điệu Đam Mê

Vũ Điệu Đam Mê Born to Dance (2016)

HD Cuộc Chiến Sinh Tồn 1998

Cuộc Chiến Sinh Tồn 1998 Black Dog (1998)

HD Âm Nhạc Đường Phố

Âm Nhạc Đường Phố Sing Street (2016)

HD Hiên Viên Đại Đế

Hiên Viên Đại Đế The Great Emperor (2016)

HD Trộm Của Kẻ Cắp

Trộm Của Kẻ Cắp To Steal from a Thief (2016)