HD Cung Thủ Siêu Phàm

Cung Thủ Siêu Phàm Arrow: The Ultimate Weapon, War of the Arrows,Choi-jong-byeong-gi Hwal (2011)

HD Bố Già (2016)

Bố Già (2016) The Mobfathers (2016)

HD Nụ Hôn

Nụ Hôn Kiss Me (2011)

HD Đại Tiếu Giang Hồ

Đại Tiếu Giang Hồ Just Call Me Nobody , Da Xiao Jiang Hu (2010)

HD Bầy Chim Nổi Giận 2016

Bầy Chim Nổi Giận 2016 Angry Birds 2016 (2016)

HD Mầm Sống (2009)

Mầm Sống (2009) Triage (2009)

HD Tẩu Thoát (2016)

Tẩu Thoát (2016) Traders (2016)

HD Chuyện Giản Đơn

Chuyện Giản Đơn Piece of Cake (2015)

HD Ngày Độc Lập: Tái Chiến

Ngày Độc Lập: Tái Chiến Independents' Day (2016)

Thuyết Minh Điệp Viên Không Hoàn Hảo

Điệp Viên Không Hoàn Hảo Central Intelligence (2016)

HD Tam Nhân Hành

Tam Nhân Hành Three (2016)

HD Tội Ác Ẩn Giấu

Tội Ác Ẩn Giấu The Truth Beneath (2016)

Thuyết Minh Kế Hoạch D

Kế Hoạch D The D Train (2015)

HD Mạng Xã Hội Chết Chóc

Mạng Xã Hội Chết Chóc Socialphobia (2015)

HD Sát Nhân Xa Lộ

Sát Nhân Xa Lộ Road Games (2015)

HD Thác Loạn Ở Đài Bắc

Thác Loạn Ở Đài Bắc One Night in Taipei (2015)

HD Sống Trong Sợ Hãi

Sống Trong Sợ Hãi I Miss U (2012)

HD Tình Bạn Qua Thời Gian

Tình Bạn Qua Thời Gian Miss You Already (2015)

HD Kẻ Săn Mồi (2016)

Kẻ Săn Mồi (2016) Marauders (2016)

HD Người Dơi: Sát Thủ Joke

Người Dơi: Sát Thủ Joke Batman: The Killing Joke (2016)

Tập 20/20 HD Bởi Vì Yêu Anh

Bởi Vì Yêu Anh Hyde, Jekyll, Me (2015)

Tập 20/20 HD Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan

Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan Sungkyunkwan Scandal (2010)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Kinh Thành Kỳ Án

Kinh Thành Kỳ Án Secret Amazing Cases (2007)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Đắc Kỷ Trụ Vương 2

Đắc Kỷ Trụ Vương 2 The Legend and the Hero 2 (2009)

Tập 38/38 Lồng Tiếng Đắc Kỷ Trụ Vương 1

Đắc Kỷ Trụ Vương 1 The Legend And The Hero 1 (2007)

Tập 52 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 16/16 Thuyết Minh Bên Kia Bầu Trời

Bên Kia Bầu Trời Beyond The Clouds (2014)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lưới Tình (1998)

Lưới Tình (1998) Web of Lovev (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Master Of Martial Arts

Master Of Martial Arts Master Of Martial Arts (1994)

Tập 43/43 Thuyết Minh Sinh Tử Kiều

Sinh Tử Kiều 生死桥 (2010)

Tập 32/32 Thuyết Minh Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong The Whirlwind Girl (2015)

Tập 31/31 Thuyết Minh Tình Nghịch Tam Thế Duyên

Tình Nghịch Tam Thế Duyên Always and Ever (2013)

Tập 4/10 Tập 4 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 3

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 The Last Ship Season 3 (2016)

Tập 36/36 Lồng Tiếng Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc

Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc Unmatched Hero Fang Shiyu (2011)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Thần Thám Địch Nhân Kiệt Phần 4

Thần Thám Địch Nhân Kiệt Phần 4 Amazing Detective Di Ren Jie 4 (2010)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Vũ Nữ Kim Đại Ban

Vũ Nữ Kim Đại Ban The last night of Madam Chin (2009)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lò Võ Thiếu Lâm

Lò Võ Thiếu Lâm Heroes From Shaolin (1993)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Bí Mật Hổ Phách Quan Âm

Bí Mật Hổ Phách Quan Âm The New Adventures of Chor Lau Heung (2001)

Tập 13/13 HD Chủng 2

Chủng 2 The Strain Season 2 (2015)

Tập 13/13 HD Cuộc Chiến Zombie 1 2014

Cuộc Chiến Zombie 1 2014 Z Nation Season 1 2014 (2014)

HD Cung Thủ Siêu Phàm

Cung Thủ Siêu Phàm Arrow: The Ultimate Weapon, War of the Arrows,Choi-jong-byeong-gi Hwal (2011)

HD Bố Già (2016)

Bố Già (2016) The Mobfathers (2016)

HD Nụ Hôn

Nụ Hôn Kiss Me (2011)

HD Đại Tiếu Giang Hồ

Đại Tiếu Giang Hồ Just Call Me Nobody , Da Xiao Jiang Hu (2010)

HD Bầy Chim Nổi Giận 2016

Bầy Chim Nổi Giận 2016 Angry Birds 2016 (2016)

HD Mầm Sống (2009)

Mầm Sống (2009) Triage (2009)

HD Tẩu Thoát (2016)

Tẩu Thoát (2016) Traders (2016)

HD Chuyện Giản Đơn

Chuyện Giản Đơn Piece of Cake (2015)

HD Ngày Độc Lập: Tái Chiến

Ngày Độc Lập: Tái Chiến Independents' Day (2016)

Thuyết Minh Điệp Viên Không Hoàn Hảo

Điệp Viên Không Hoàn Hảo Central Intelligence (2016)

HD Tam Nhân Hành

Tam Nhân Hành Three (2016)

HD Tội Ác Ẩn Giấu

Tội Ác Ẩn Giấu The Truth Beneath (2016)

Thuyết Minh Kế Hoạch D

Kế Hoạch D The D Train (2015)

HD Mạng Xã Hội Chết Chóc

Mạng Xã Hội Chết Chóc Socialphobia (2015)

HD Sát Nhân Xa Lộ

Sát Nhân Xa Lộ Road Games (2015)

HD Thác Loạn Ở Đài Bắc

Thác Loạn Ở Đài Bắc One Night in Taipei (2015)

HD Sống Trong Sợ Hãi

Sống Trong Sợ Hãi I Miss U (2012)

HD Tình Bạn Qua Thời Gian

Tình Bạn Qua Thời Gian Miss You Already (2015)

HD Kẻ Săn Mồi (2016)

Kẻ Săn Mồi (2016) Marauders (2016)

HD Người Dơi: Sát Thủ Joke

Người Dơi: Sát Thủ Joke Batman: The Killing Joke (2016)