Thuyết Minh Lựa Chọn Sai Lầm

Lựa Chọn Sai Lầm The Lost Choices (2015)

HD Ông Già Và Biển Cả

Ông Già Và Biển Cả The Old Man and the Sea (1990)

HD Quy Tắc Cuộc Chơi

Quy Tắc Cuộc Chơi The Game Changer (2017)

HD Người Vận Chuyển Nga

Người Vận Chuyển Nga Russian Transporter (2008)

HD Tủ Lạnh Ăn Thịt Người

Tủ Lạnh Ăn Thịt Người Pridyider (2012)

HD Phi Vụ Vượt Thời Gian

Phi Vụ Vượt Thời Gian Neil Stryker and the Tyrant of Time (2017)

HD Vòng Xoáy Hận Thù

Vòng Xoáy Hận Thù My Father Die (2016)

HD Thu Hoạch Nổi Sợ

Thu Hoạch Nổi Sợ Harvest Of Fear (2004)

HD Khỉ Dơi Ăn Thịt Người

Khỉ Dơi Ăn Thịt Người Flying Monkeys (2013)

HD Người Giữ Giấc Mơ

Người Giữ Giấc Mơ Dreamcatcher (2003)

HD Yu-Gi-Oh!: Chiều Không Gian Tối

Yu-Gi-Oh!: Chiều Không Gian Tối Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions (2016)

HD Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Your Lie in April (2016)

HD Từ Cõi Ngoài

Từ Cõi Ngoài From Beyond (1986)

HD Bộ Tộc Ăn Thịt Người

Bộ Tộc Ăn Thịt Người Cannibal Holocaust (1980)

HD Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự

Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

HD Vũ Điệu Thần Tiên

Vũ Điệu Thần Tiên Ballerina (2016)

HD Mục Đích Sống Của Một Chú Chó

Mục Đích Sống Của Một Chú Chó A Dog's Purpose (2017)

HD Nhà Sáng Lập

Nhà Sáng Lập The Founder (2016)

HD Xác Sống 2 : Ấn Độ

Xác Sống 2 : Ấn Độ The Dead 2: India (2013)

Tập 48/48 HD Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 100/100 Lồng Tiếng Họa Mi Đừng Hót

Họa Mi Đừng Hót The Bird That Doesn’t Cry (2015)

Tập 16/16 HD Truy Lùng – Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng – Cuộc Chơi Kinh Hoàng Wanted (2016)

Tập 20/20 HD Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ Doctors (2016)

Tập 16/16 Thuyết Minh Đội Đặc Nhiệm 38

Đội Đặc Nhiệm 38 38 Task Force/Squad 38 (2016)

Tập 16/16 HD Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends (2016)

Tập 40/40 HD Cát Tường Thiên Bảo

Cát Tường Thiên Bảo Lucky Tianbao (2016)

Tập 50/50 HD Nữ Y – Minh Phi Truyền

Nữ Y – Minh Phi Truyền Nữ Y – Minh Phi Truyền (2016)

Tập 20/20 HD Bởi Vì Yêu Anh (2015)

Bởi Vì Yêu Anh (2015) Hyde, Jekyll, Me (2015)

Tập 20/20 HD Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương Mirror of the Witch (2016)

Tập 50/50 HD Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)

Tập 52/52 HD Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án Xuyên Không Kỳ Án (2015)

Tập 16/16 Thuyết Minh Bùa Yêu (2016)

Bùa Yêu (2016) Lucky Romance (2016)

Tập 28/28 Thuyết Minh Định Mệnh (2016)

Định Mệnh (2016) Presumed Accidents (2016)

Tập 28/28 Thuyết Minh Bầu Trời Đắm Say

Bầu Trời Đắm Say The Lure of Cloud (2013)

Tập 47/47 Thuyết Minh Quái Vật (2016)

Quái Vật (2016) Monster (2016)

Tập 28/28 HD Bạn trai vi diệu của tôi

Bạn trai vi diệu của tôi My Amazing Boyfriend (2016)

Tập 60/60 Thuyết Minh Chiến Thần Triệu Tử Long

Chiến Thần Triệu Tử Long Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Tập 33/33 Lồng Tiếng Cương Thi: Ân Oán Truyền Kiếp

Cương Thi: Ân Oán Truyền Kiếp Blue Veins (2016)

Tập 49/49 HD Võ Thần Triệu Tử Long

Võ Thần Triệu Tử Long God of War Zhao Yun (2016)

Thuyết Minh Lựa Chọn Sai Lầm

Lựa Chọn Sai Lầm The Lost Choices (2015)

HD Ông Già Và Biển Cả

Ông Già Và Biển Cả The Old Man and the Sea (1990)

HD Quy Tắc Cuộc Chơi

Quy Tắc Cuộc Chơi The Game Changer (2017)

HD Người Vận Chuyển Nga

Người Vận Chuyển Nga Russian Transporter (2008)

HD Tủ Lạnh Ăn Thịt Người

Tủ Lạnh Ăn Thịt Người Pridyider (2012)

HD Phi Vụ Vượt Thời Gian

Phi Vụ Vượt Thời Gian Neil Stryker and the Tyrant of Time (2017)

HD Vòng Xoáy Hận Thù

Vòng Xoáy Hận Thù My Father Die (2016)

HD Thu Hoạch Nổi Sợ

Thu Hoạch Nổi Sợ Harvest Of Fear (2004)

HD Khỉ Dơi Ăn Thịt Người

Khỉ Dơi Ăn Thịt Người Flying Monkeys (2013)

HD Người Giữ Giấc Mơ

Người Giữ Giấc Mơ Dreamcatcher (2003)

Tập 48/48 HD Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Tập 100/100 Lồng Tiếng Họa Mi Đừng Hót

Họa Mi Đừng Hót The Bird That Doesn’t Cry (2015)

HD Yu-Gi-Oh!: Chiều Không Gian Tối

Yu-Gi-Oh!: Chiều Không Gian Tối Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions (2016)

HD Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Your Lie in April (2016)

HD Từ Cõi Ngoài

Từ Cõi Ngoài From Beyond (1986)

HD Bộ Tộc Ăn Thịt Người

Bộ Tộc Ăn Thịt Người Cannibal Holocaust (1980)

HD Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự

Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

HD Vũ Điệu Thần Tiên

Vũ Điệu Thần Tiên Ballerina (2016)

HD Mục Đích Sống Của Một Chú Chó

Mục Đích Sống Của Một Chú Chó A Dog's Purpose (2017)