HD 13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)

CAM Cậu Bé Rừng Xanh 2016

Cậu Bé Rừng Xanh 2016 The Jungle Book 2016 (2016)

HD Anh Em Nhà Grimsby

Anh Em Nhà Grimsby The Brothers Grimsby (2016)

HD Cuộc Giải Cứu Kỳ Cục

Cuộc Giải Cứu Kỳ Cục Hail, Caesar! (2016)

HD Căn Nhà Rỉ Máu

Căn Nhà Rỉ Máu Bloody House (2016)

HD Chân Tình

Chân Tình Welcome Back (2015)

HD Váy Đỏ Đẫm Máu

Váy Đỏ Đẫm Máu The Tag-Along (2015)

HD Linh Hồn Sau Cánh Cửa

Linh Hồn Sau Cánh Cửa The Other Side of the Door (2016)

HD Huyền Thoại Bóng Đá Pelé

Huyền Thoại Bóng Đá Pelé Pelé: Birth of a Legend (2016)

HD Căn Phòng Khủng Khiếp 2002

Căn Phòng Khủng Khiếp 2002 Panic Room (2002)

HD Cậu Bé Quỷ

Cậu Bé Quỷ Ominous (2015)

HD Săn Kẻ Buôn Người

Săn Kẻ Buôn Người Mardaani (2014)

HD Sống Thử

Sống Thử Gayby (2012)

HD Rung Chuyển

Rung Chuyển Atlas Shrugged: Part I (2011)

HD Phi Vụ Động Trời

Phi Vụ Động Trời Zootopia (2016)

HD Gia Đình Tokyo

Gia Đình Tokyo Tokyo Family (2013)

HD Anh Hùng Cương Dương

Anh Hùng Cương Dương The Virgin Psychics (2015)

HD Người Bất Tử 2002

Người Bất Tử 2002 The Fountain (2002)

HD Kho Hàng Số 24

Kho Hàng Số 24 Storage 24 (2012)

Tập 10/10 HD Huyền Thoại Vikings 4

Huyền Thoại Vikings 4 Vikings Season 4 (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Ba họ một nhà

Ba họ một nhà A Handful of Love (2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bảo hiểm tình yêu

Bảo hiểm tình yêu Love Guaranteed (2006)

Tập 44 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 5/10 HD Cuộc chiến ngai vàng 6

Cuộc chiến ngai vàng 6 Game Of Thrones Season 6 (2016)

Tập 16/16 HD 100 Chiến Binh Phần 3

100 Chiến Binh Phần 3 The 100 Season 3 (2016)

Tập 27/27 Thuyết Minh Mỹ nhân như họa

Mỹ nhân như họa Beauty Like Painting (2014)

Tập 22/22 HD Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3

Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 3 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D Season 3 (2015)

Tập 34/34 Thuyết Minh Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng

Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng Cage Of Love (2015)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đông Du Ký: Bát Tiên Giáng Trần

Đông Du Ký: Bát Tiên Giáng Trần Legend Of The Eight Immortals (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Hồ Sơ Công Lý 3

Hồ Sơ Công Lý 3 The File of Justice 3 (1994)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Hồ Sơ Công Lý 2

Hồ Sơ Công Lý 2 The File of Justice 2 (1993)

Tập 13/13 Lồng Tiếng Hồ Sơ Công Lý 1

Hồ Sơ Công Lý 1 The File of Justice 1 (1992)

Tập 20/20 Lồng Tiếng 40 Tuổi Đời Một Mái Ấm

40 Tuổi Đời Một Mái Ấm Forty Something (1995)

Tập 21/23 HD Mũi Tên Xanh 4

Mũi Tên Xanh 4 Arrow Season 4 (2015)

Tập 21/23 HD Tia Chớp Phần 2

Tia Chớp Phần 2 The Flash Season 2 (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bức Họa Cuộc Đời

Bức Họa Cuộc Đời Life Art (2007)

HD Đạp Huyết Tầm Mai

Đạp Huyết Tầm Mai Port of Call (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng Wasabi Mon Amour (2008)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Sòng Bạc Phong Vân

Sòng Bạc Phong Vân Dicey Business (2007)

HD 13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi

13 Giờ: Lính Ngầm Benghazi 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)

CAM Cậu Bé Rừng Xanh 2016

Cậu Bé Rừng Xanh 2016 The Jungle Book 2016 (2016)

HD Anh Em Nhà Grimsby

Anh Em Nhà Grimsby The Brothers Grimsby (2016)

HD Cuộc Giải Cứu Kỳ Cục

Cuộc Giải Cứu Kỳ Cục Hail, Caesar! (2016)

HD Căn Nhà Rỉ Máu

Căn Nhà Rỉ Máu Bloody House (2016)

HD Chân Tình

Chân Tình Welcome Back (2015)

HD Váy Đỏ Đẫm Máu

Váy Đỏ Đẫm Máu The Tag-Along (2015)

HD Linh Hồn Sau Cánh Cửa

Linh Hồn Sau Cánh Cửa The Other Side of the Door (2016)

HD Huyền Thoại Bóng Đá Pelé

Huyền Thoại Bóng Đá Pelé Pelé: Birth of a Legend (2016)

HD Căn Phòng Khủng Khiếp 2002

Căn Phòng Khủng Khiếp 2002 Panic Room (2002)

HD Cậu Bé Quỷ

Cậu Bé Quỷ Ominous (2015)

HD Săn Kẻ Buôn Người

Săn Kẻ Buôn Người Mardaani (2014)

HD Sống Thử

Sống Thử Gayby (2012)

HD Rung Chuyển

Rung Chuyển Atlas Shrugged: Part I (2011)

Tập 10/10 HD Huyền Thoại Vikings 4

Huyền Thoại Vikings 4 Vikings Season 4 (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Ba họ một nhà

Ba họ một nhà A Handful of Love (2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bảo hiểm tình yêu

Bảo hiểm tình yêu Love Guaranteed (2006)

Tập 44 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

HD Phi Vụ Động Trời

Phi Vụ Động Trời Zootopia (2016)