HD Cô Nhi Viện (2007)

Cô Nhi Viện (2007) The Orphanage (2007)

HD Cầu sông Kwai (1957)

Cầu sông Kwai (1957) The Bridge on the River Kwai

HD Vợ Chồng Siêu Nhân

Vợ Chồng Siêu Nhân Mr. and Mrs. Incredible (2011)

HD Thủ Tiêu

Thủ Tiêu Cassandra's Dream (2007)

HD Bản Sắc Anh Hùng (2010)

Bản Sắc Anh Hùng (2010) A Better Tomorrow (2010)

HD Điểm Chết (2016)

Điểm Chết (2016) The Hollow Point (2016)

HD Đại Ca Học Đường

Đại Ca Học Đường Middle School: The Worst Years of My Life (2016)

HD Thiên Thần Giáng Sinh

Thiên Thần Giáng Sinh Heaven Sent (2016)

HD Sống Là Chấp Nhận

Sống Là Chấp Nhận Dan in Real Life (2007)

HD Phiêu Du

Phiêu Du American Honey (2016)

HD Câu Chuyện Thần Tiên (2004)

Câu Chuyện Thần Tiên (2004) A Series of Unfortunate Events (2004)

HD Linh Hồn Đêm Giáng Sinh

Linh Hồn Đêm Giáng Sinh The Spirit of Christmas (2015)

HD Đại Pháp Sư

Đại Pháp Sư The Magician (2015)

HD Tân Ước Hiện Đại

Tân Ước Hiện Đại The Brand New Testament (2015)

HD Mật Danh: Kế Toán

Mật Danh: Kế Toán The Accountant (2016)

HD Sắc Thái Tình Trường

Sắc Thái Tình Trường Some Kind Of Beautiful (2015)

HD Siêu Giác Quan

Siêu Giác Quan Sense 8 : A Christmas Special (2016)

HD Chàng Trai Cô Gái Và Bức Tường

Chàng Trai Cô Gái Và Bức Tường Man, Woman and the Wall (2006)

HD Chiến Binh Khổng Lồ Xuất Hiện Ở Tokyo

Chiến Binh Khổng Lồ Xuất Hiện Ở Tokyo Giant God Warrior Appears in Tokyo (2012)

HD Chiến Binh Cương Thi

Chiến Binh Cương Thi Vampire Warriors (2010)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972)

Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972) The 14 Amazons (1972)

Tập 14/14 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng (1992)

Như Lai Thần Chưởng (1992) Như Lai Thần Chưởng (1992)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Phong Cách Đàn Ông

Phong Cách Đàn Ông Feminine Masculinity (1999)

Tập 13/13 Lồng Tiếng Cực Độ Không Linh

Cực Độ Không Linh Tales From Beyond (1992)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Sở Lưu Hương: Vô Hoa Truyền Kỳ

Sở Lưu Hương: Vô Hoa Truyền Kỳ Sở Lưu Hương: Vô Hoa Truyền Kỳ (1979)

HD Vì Mẹ Bảo Thế

Vì Mẹ Bảo Thế Because I Said So (2007)

HD Thiên Anh Hùng Ca

Thiên Anh Hùng Ca Epic Movie (2007)

Tập 112/112 Lồng Tiếng Bàn Tay Nhân Ái 3 Phần

Bàn Tay Nhân Ái 3 Phần Healing Hands

Tập 26/26 Lồng Tiếng  Binh Tung Hiệp Ảnh

Binh Tung Hiệp Ảnh Chronicles of the Shadow Swordman (1985)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Kiếm Thần

Kiếm Thần The God Of Sword (12)

Tập 32/32 Thuyết Minh Vương Đích Nữ Nhân

Vương Đích Nữ Nhân Beauties Of The Emperor (2013)

Tập 20/20 HD Phi Hổ Quần Anh

Phi Hổ Quần Anh Fei Fu Kwan Ying (1989)

Tập 24/24 HD Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Love Me If You Dare (2015) (2015)

Tập 36/36 Thuyết Minh Truy Ngư Truyền Kỳ

Truy Ngư Truyền Kỳ Legend of Mermaid (2013)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng (1999)

Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng (1999) Romance Of The White Haired Maiden

Tập 20/20 Lồng Tiếng Tiểu Lý Phi Đao 1995

Tiểu Lý Phi Đao 1995 The Romantic Swordsman (12)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bách Biến Hồ Ly

Bách Biến Hồ Ly The Lady Stealer (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Nguyên Chấn Hiệp

Nguyên Chấn Hiệp The Legendary Ranger (1993)

Tập 63/63 Lồng Tiếng Tuyết Hoa Thần Kiếm

Tuyết Hoa Thần Kiếm The Snow Is Red (1997)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Võ Sĩ Cờ Tướng

Võ Sĩ Cờ Tướng Chess Warrior (12)

HD Cô Nhi Viện (2007)

Cô Nhi Viện (2007) The Orphanage (2007)

HD Cầu sông Kwai (1957)

Cầu sông Kwai (1957) The Bridge on the River Kwai

HD Vợ Chồng Siêu Nhân

Vợ Chồng Siêu Nhân Mr. and Mrs. Incredible (2011)

HD Thủ Tiêu

Thủ Tiêu Cassandra's Dream (2007)

HD Bản Sắc Anh Hùng (2010)

Bản Sắc Anh Hùng (2010) A Better Tomorrow (2010)

HD Điểm Chết (2016)

Điểm Chết (2016) The Hollow Point (2016)

HD Đại Ca Học Đường

Đại Ca Học Đường Middle School: The Worst Years of My Life (2016)

HD Thiên Thần Giáng Sinh

Thiên Thần Giáng Sinh Heaven Sent (2016)

HD Sống Là Chấp Nhận

Sống Là Chấp Nhận Dan in Real Life (2007)

HD Phiêu Du

Phiêu Du American Honey (2016)

HD Câu Chuyện Thần Tiên (2004)

Câu Chuyện Thần Tiên (2004) A Series of Unfortunate Events (2004)

HD Linh Hồn Đêm Giáng Sinh

Linh Hồn Đêm Giáng Sinh The Spirit of Christmas (2015)

HD Đại Pháp Sư

Đại Pháp Sư The Magician (2015)

HD Tân Ước Hiện Đại

Tân Ước Hiện Đại The Brand New Testament (2015)

HD Mật Danh: Kế Toán

Mật Danh: Kế Toán The Accountant (2016)

HD Sắc Thái Tình Trường

Sắc Thái Tình Trường Some Kind Of Beautiful (2015)

HD Siêu Giác Quan

Siêu Giác Quan Sense 8 : A Christmas Special (2016)

HD Chàng Trai Cô Gái Và Bức Tường

Chàng Trai Cô Gái Và Bức Tường Man, Woman and the Wall (2006)

HD Chiến Binh Khổng Lồ Xuất Hiện Ở Tokyo

Chiến Binh Khổng Lồ Xuất Hiện Ở Tokyo Giant God Warrior Appears in Tokyo (2012)

HD Chiến Binh Cương Thi

Chiến Binh Cương Thi Vampire Warriors (2010)