HD Đột Kích Trân Châu Cảng

Đột Kích Trân Châu Cảng Tora! Tora! Tora! (1970)

HD Trở Về Quá Khứ (2003)

Trở Về Quá Khứ (2003) Timeline (2003)

HD Ông Già Tuyết

Ông Già Tuyết The Santa Clause (1994)

HD Những Kẻ Thí Nghiệm (2001)

Những Kẻ Thí Nghiệm (2001) The Experiment (2001)

HD Đặc Nhiệm Mỹ Nhân

Đặc Nhiệm Mỹ Nhân Special Female Force (2016)

HD Kỳ Nghỉ Hè Ở Rome

Kỳ Nghỉ Hè Ở Rome Roman Holiday

HD Sập Bẫy Sát Nhân

Sập Bẫy Sát Nhân Fender Bender (2016)

HD Run Sợ Ở Las Vegas

Run Sợ Ở Las Vegas Fear and Loathing in Las Vegas

HD Vương Quốc Tội Phạm

Vương Quốc Tội Phạm Animal Kingdom (2010)

HD Thế Giới Vô Hình

Thế Giới Vô Hình The World Unseen (2007)

HD Ma Nữ Đại Chiến

Ma Nữ Đại Chiến Sadako v Kayako (2016)

HD Hỏa Ngục (2016)

Hỏa Ngục (2016) Inferno (2016) (2016)

HD Khi Người Điên Yêu

Khi Người Điên Yêu I'm a Cyborg, But That's OK (2006)

HD Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Đến New York

Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Đến New York Home Alone 2 - Lost in New York (1992)

HD Đến Mà Xem

Đến Mà Xem Come and See (1985)

HD Nhật Ký Tiểu Thư Jones 1

Nhật Ký Tiểu Thư Jones 1 Bridget Jones's Diary (2001)

HD Thư Gửi Momo

Thư Gửi Momo A Letter to Momo e no Tegami (2011)

HD Cơ Trưởng Sully

Cơ Trưởng Sully Sully (2016)

HD Thiên Anh Hùng Ca

Thiên Anh Hùng Ca Epic Movie (2007)

Tập 112/112 Lồng Tiếng Bàn Tay Nhân Ái 3 Phần

Bàn Tay Nhân Ái 3 Phần Healing Hands

Tập 26/26 Lồng Tiếng  Binh Tung Hiệp Ảnh

Binh Tung Hiệp Ảnh Chronicles of the Shadow Swordman (1985)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Kiếm Thần

Kiếm Thần The God Of Sword

Tập 32/32 Thuyết Minh Vương Đích Nữ Nhân

Vương Đích Nữ Nhân Beauties Of The Emperor (2013)

Tập 20/20 HD Phi Hổ Quần Anh

Phi Hổ Quần Anh Fei Fu Kwan Ying (1989)

Tập 24/24 HD Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Love Me If You Dare (2015) (2015)

Tập 36/36 Thuyết Minh Truy Ngư Truyền Kỳ

Truy Ngư Truyền Kỳ Legend of Mermaid (2013)

Tập 15/15 Lồng Tiếng Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng (1999)

Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng (1999) Romance Of The White Haired Maiden

Tập 20/20 Lồng Tiếng Tiểu Lý Phi Đao 1995

Tiểu Lý Phi Đao 1995 The Romantic Swordsman

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bách Biến Hồ Ly

Bách Biến Hồ Ly The Lady Stealer (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Nguyên Chấn Hiệp

Nguyên Chấn Hiệp The Legendary Ranger (1993)

Tập 63/63 Lồng Tiếng Tuyết Hoa Thần Kiếm

Tuyết Hoa Thần Kiếm The Snow Is Red (1997)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Võ Sĩ Cờ Tướng

Võ Sĩ Cờ Tướng Chess Warrior

Tập 27/27 Lồng Tiếng Huyền Thoại Bắt Đầu

Huyền Thoại Bắt Đầu Where The Legend Begins

Tập 40/40 Lồng Tiếng Tài Tử Tô Đông Pha

Tài Tử Tô Đông Pha The Poet Su Dong Po

Tập 18/18 Lồng Tiếng Ma Đao Hiệp Tình

Ma Đao Hiệp Tình All About Tin (1993)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Dương Quý Phi

Dương Quý Phi The Legend Of Lady Yang (2000)

Tập 33/33 Lồng Tiếng Túy Đả Kim Chi

Túy Đả Kim Chi Princess Sheng Ping

Tập 40/40 Lồng Tiếng Thiếu Niên Trương Tam Phong

Thiếu Niên Trương Tam Phong Taiji Prodigy (2001)

HD Đột Kích Trân Châu Cảng

Đột Kích Trân Châu Cảng Tora! Tora! Tora! (1970)

HD Trở Về Quá Khứ (2003)

Trở Về Quá Khứ (2003) Timeline (2003)

HD Ông Già Tuyết

Ông Già Tuyết The Santa Clause (1994)

HD Những Kẻ Thí Nghiệm (2001)

Những Kẻ Thí Nghiệm (2001) The Experiment (2001)

HD Đặc Nhiệm Mỹ Nhân

Đặc Nhiệm Mỹ Nhân Special Female Force (2016)

HD Kỳ Nghỉ Hè Ở Rome

Kỳ Nghỉ Hè Ở Rome Roman Holiday

HD Sập Bẫy Sát Nhân

Sập Bẫy Sát Nhân Fender Bender (2016)

HD Run Sợ Ở Las Vegas

Run Sợ Ở Las Vegas Fear and Loathing in Las Vegas

HD Thiên Anh Hùng Ca

Thiên Anh Hùng Ca Epic Movie (2007)

HD Vương Quốc Tội Phạm

Vương Quốc Tội Phạm Animal Kingdom (2010)

HD Thế Giới Vô Hình

Thế Giới Vô Hình The World Unseen (2007)

HD Ma Nữ Đại Chiến

Ma Nữ Đại Chiến Sadako v Kayako (2016)

HD Hỏa Ngục (2016)

Hỏa Ngục (2016) Inferno (2016) (2016)

HD Khi Người Điên Yêu

Khi Người Điên Yêu I'm a Cyborg, But That's OK (2006)

HD Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Đến New York

Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Đến New York Home Alone 2 - Lost in New York (1992)

HD Đến Mà Xem

Đến Mà Xem Come and See (1985)

HD Nhật Ký Tiểu Thư Jones 1

Nhật Ký Tiểu Thư Jones 1 Bridget Jones's Diary (2001)

HD Thư Gửi Momo

Thư Gửi Momo A Letter to Momo e no Tegami (2011)