HD Chưởng Môn Nhân

Chưởng Môn Nhân The Lady Is Boss (1983)

HD Mất Xác

Mất Xác The Missing Corpse (2014)

HD Đồng Điệu

Đồng Điệu Equals (2016)

HD Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý Batman v Superman: Dawn Of Justice (2016)

HD Thời Khắc Cuối Cùng 2011

Thời Khắc Cuối Cùng 2011 Earth's Final Hours (2011)

HD Kẻ Hủy Hoại

Kẻ Hủy Hoại Demolition (2015)

HD Vị Thánh Anh Hùng

Vị Thánh Anh Hùng The Masked Saint (2016)

HD Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân

Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân The Hobbit 3: The Battle Of Five Armies (2014)

HD Ám Ảnh Kinh Hoàng 1

Ám Ảnh Kinh Hoàng 1 The Conjuring 1 (2013)

TS Ám Ảnh Kinh Hoàng 2

Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 The Conjuring 2:The Enfield Poltergeist (2016)

HD Kẻ Triệu Hồn

Kẻ Triệu Hồn Mythica 3: The Necromancer (2015)

Thuyết Minh Cương Đao

Cương Đao Brothers (2016) (2016)

HD Vú Em FBI 1

Vú Em FBI 1 Big Momma's House 1 (2000)

HD Chiến Binh Anh Hùng

Chiến Binh Anh Hùng The Last King Birkebeinerne (2016)

HD Thảm Sát Tại Nhà Ma

Thảm Sát Tại Nhà Ma The Funhouse Massacre (2015)

HD Sứ Mệnh Ở Luân Đôn

Sứ Mệnh Ở Luân Đôn Mission London (2010)

HD Kẻ Cắp Gặp Bà Già 2016

Kẻ Cắp Gặp Bà Già 2016 House of Wolves (2016)

HD Muốn Sung Sướng, Hãy Gọi...

Muốn Sung Sướng, Hãy Gọi... For a Good Time, Call... (2012)

HD Vũ Điệu Mộng Mơ

Vũ Điệu Mộng Mơ Dance Flick (2009)

Tập 13/13 HD Chủng 2

Chủng 2 The Strain Season 2 (2015)

Tập 13/13 HD Cuộc Chiến Zombie 1 2014

Cuộc Chiến Zombie 1 2014 Z Nation Season 1 2014 (2014)

Tập 3/10 Tập 3 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 3

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 The Last Ship Season 3 (2016)

Tập 10/10 Tập 10 End | HD Cuộc chiến ngai vàng 6

Cuộc chiến ngai vàng 6 Game Of Thrones Season 6 (2016)

Tập 49 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Hồ Sơ Trinh Sát 2

Hồ Sơ Trinh Sát 2 Detective Investigation Files 2 (1995)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Hồ Sơ Trinh Sát 1

Hồ Sơ Trinh Sát 1 Detective Investigation Files 1 (1995)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Cuộc Tình Chưa Dứt

Cuộc Tình Chưa Dứt Journey Of Love (1994)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đại Náo Kim Các Tự

Đại Náo Kim Các Tự Smart Kid (2001)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Khử Tà Diệt Ma

Khử Tà Diệt Ma My Date with A Vampire (1998)

Tập 55/55 Lồng Tiếng Thử Thách Nghiệt Ngã 2

Thử Thách Nghiệt Ngã 2 At The Threshold Of An Era 2(1999)

Tập 10/10 HD Nhà Nghỉ Bates 4

Nhà Nghỉ Bates 4 Bates Motel Season 4 (2016)

Tập 10/10 HD Nhà Nghỉ Bates 3

Nhà Nghỉ Bates 3 Bates Motel Season 3 (2015)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Vô Ảnh Kim Đao

Vô Ảnh Kim Đao Revelation of the Last Hero (1992)

Tập 42/42 Lồng Tiếng Tung Hoành Bốn Bể

Tung Hoành Bốn Bể Flaming Brothers (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Nam Đế Bắc Cái

Nam Đế Bắc Cái The Condor Heroes Return (1994)

Tập 10/10 HD Biên Niên Sử Shannara 1

Biên Niên Sử Shannara 1 The Shannara Chronicle Season 1 (2016)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Hoàng Tử Ếch (2005)

Hoàng Tử Ếch (2005) The Prince Who Turns into a Frog (2005)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Sóng Gió Gia Tộc

Sóng Gió Gia Tộc Heart of Greed (2007)

Tập 31/31 Lồng Tiếng Anh Hùng Vô Danh – Thiên Tằm Kỳ Biến 2

Anh Hùng Vô Danh – Thiên Tằm Kỳ Biến 2 Reincarnated 2 (1993)

HD Chưởng Môn Nhân

Chưởng Môn Nhân The Lady Is Boss (1983)

HD Mất Xác

Mất Xác The Missing Corpse (2014)

HD Đồng Điệu

Đồng Điệu Equals (2016)

Tập 13/13 HD Chủng 2

Chủng 2 The Strain Season 2 (2015)

Tập 13/13 HD Cuộc Chiến Zombie 1 2014

Cuộc Chiến Zombie 1 2014 Z Nation Season 1 2014 (2014)

HD Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý Batman v Superman: Dawn Of Justice (2016)

HD Thời Khắc Cuối Cùng 2011

Thời Khắc Cuối Cùng 2011 Earth's Final Hours (2011)

HD Kẻ Hủy Hoại

Kẻ Hủy Hoại Demolition (2015)

HD Vị Thánh Anh Hùng

Vị Thánh Anh Hùng The Masked Saint (2016)

HD Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân

Hobbit 3: Đại chiến 5 cánh quân The Hobbit 3: The Battle Of Five Armies (2014)

HD Ám Ảnh Kinh Hoàng 1

Ám Ảnh Kinh Hoàng 1 The Conjuring 1 (2013)

TS Ám Ảnh Kinh Hoàng 2

Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 The Conjuring 2:The Enfield Poltergeist (2016)

HD Kẻ Triệu Hồn

Kẻ Triệu Hồn Mythica 3: The Necromancer (2015)

Thuyết Minh Cương Đao

Cương Đao Brothers (2016) (2016)

HD Vú Em FBI 1

Vú Em FBI 1 Big Momma's House 1 (2000)

Tập 3/10 Tập 3 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 3

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 The Last Ship Season 3 (2016)

Tập 10/10 Tập 10 End | HD Cuộc chiến ngai vàng 6

Cuộc chiến ngai vàng 6 Game Of Thrones Season 6 (2016)

Tập 49 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

HD Chiến Binh Anh Hùng

Chiến Binh Anh Hùng The Last King Birkebeinerne (2016)