HD Kiếm Tình

Kiếm Tình The Spirit Of The Swords (2015)

HD Tuổi Trẻ Cuồng Loạn

Tuổi Trẻ Cuồng Loạn Shaitan (2011)

HD Sẵn Sàng

Sẵn Sàng Ready (2011)

HD Kỷ Nguyên Ma Túy

Kỷ Nguyên Ma Túy Narcopolis (2015)

HD Tình Dục Chốn Công Sở

Tình Dục Chốn Công Sở Microsex Office (2011)

HD Ngôi Làng Bí Ẩn

Ngôi Làng Bí Ẩn Ladda Land (2015)

HD Cô Gái Báo Thù 3

Cô Gái Báo Thù 3 I Spit on Your Grave (2015)

HD Liều Lĩnh

Liều Lĩnh Dookudu (2015)

HD Đức Tin

Đức Tin Do You Believe? (2015)

HD Tam Thành Ký

Tam Thành Ký A Tale of Three Cities (2015)

HD Rồng Đất 5

Rồng Đất 5 Tremors 5: Bloodlines (2015)

HD Chuyến Tàu Định Mệnh 2

Chuyến Tàu Định Mệnh 2 The Crossing Part 2 (2015)

HD Hệ Số Phạm Tội

Hệ Số Phạm Tội Psycho-Pass (2015)

HD Những mảnh ghép cảm xúc

Những mảnh ghép cảm xúc Inside Out (2015)

DVD Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War (<2004)

HD Thám Tử Baadshah

Thám Tử Baadshah Baadshah (<2004)

HD Vương Quốc Động Vật

Vương Quốc Động Vật Animal Kingdom: Let's go Ape (2015)

HD Ngõ Cụt 2015

Ngõ Cụt 2015 11 Blocks 2015 (2015)

HD Đấu Súng

Đấu Súng 4Got10 (2015)

CAM Khách Sạn Huyền Bí 2

Khách Sạn Huyền Bí 2 Hotel Transylvania 2 (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thiên Tử Đồ Long

Thiên Tử Đồ Long The Ching Emperor (<2004)

Tập 33/33 Lồng Tiếng Túy Đả Kim Chi

Túy Đả Kim Chi Princess Sheng Ping (2005)

Tập 24/40 HD Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2

Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 Dao Sắc Xuất Bao (2015)

Tập 40/40 DVD | Lồng Tiếng Tài Tử Tô Đông Pha

Tài Tử Tô Đông Pha The Poet Su Dong Po (<2004)

Tập 12 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 27/27 DVD | Lồng Tiếng Huyền Thoại Bắt Đầu

Huyền Thoại Bắt Đầu Where The Legend Begins (<2004)

Tập 36/36 HD | Thuyết Minh Tân Kinh Thành Tứ Thiếu

Tân Kinh Thành Tứ Thiếu The Four Brothers Of Peking (2010)

Tập 10 End | HD Cầu Thủ Bóng Bầu Dục Phần 1

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục Phần 1 Ballers Season 1 (2015)

Tập 58 End | HD Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower (2015)

Tập 10 End | HD Aliens Tấn Công Trái Đất 5

Aliens Tấn Công Trái Đất 5 Falling Skies Season 5 (2015)

Tập 30/30 DVD | Lồng Tiếng Tây Du Ký 1996

Tây Du Ký 1996 Journey To The West 1996 (<2004)

Tập 10/10 HD Âm Mưu Phần 1

Âm Mưu Phần 1 Dig Season 1 (2015)

Tập 10/10 HD Tiếng Thét Phần 1

Tiếng Thét Phần 1 Scream Season 1 (2015)

Tập 32/32 DVD | Lồng Tiếng Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ 2006

Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ 2006 The Legendary Warrior 2006 (2006)

Tập 22/22 DVD | Lồng Tiếng Thanh Đao Huyền Bí

Thanh Đao Huyền Bí Mystery Of The Sabre (<2004)

Tập 10/10 Tập 10 End | HD Siêu Hacker

Siêu Hacker Mr. Robot Season 1 (2015)

Tập 10/10 HD Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1 Zoo Season 1 (2015)

Tập 10/10 HD Trả Đũa 5

Trả Đũa 5 Strike Back: Legacy Season 5 (2015)

Tập 12/12 HD Chiến Hạm Cuối Cùng 2

Chiến Hạm Cuối Cùng 2 The Last Ship Season 2 (2015)

Tập 60/60 HD | Lồng Tiếng Tân Tây Du Ký

Tân Tây Du Ký Journey To The West (2011)

HD Kiếm Tình

Kiếm Tình The Spirit Of The Swords (2015)

HD Tuổi Trẻ Cuồng Loạn

Tuổi Trẻ Cuồng Loạn Shaitan (2011)

HD Sẵn Sàng

Sẵn Sàng Ready (2011)

HD Kỷ Nguyên Ma Túy

Kỷ Nguyên Ma Túy Narcopolis (2015)

HD Tình Dục Chốn Công Sở

Tình Dục Chốn Công Sở Microsex Office (2011)

HD Ngôi Làng Bí Ẩn

Ngôi Làng Bí Ẩn Ladda Land (2015)

HD Cô Gái Báo Thù 3

Cô Gái Báo Thù 3 I Spit on Your Grave (2015)

HD Liều Lĩnh

Liều Lĩnh Dookudu (2015)

HD Đức Tin

Đức Tin Do You Believe? (2015)

HD Tam Thành Ký

Tam Thành Ký A Tale of Three Cities (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thiên Tử Đồ Long

Thiên Tử Đồ Long The Ching Emperor (<2004)

Tập 33/33 Lồng Tiếng Túy Đả Kim Chi

Túy Đả Kim Chi Princess Sheng Ping (2005)

HD Rồng Đất 5

Rồng Đất 5 Tremors 5: Bloodlines (2015)

HD Chuyến Tàu Định Mệnh 2

Chuyến Tàu Định Mệnh 2 The Crossing Part 2 (2015)

HD Hệ Số Phạm Tội

Hệ Số Phạm Tội Psycho-Pass (2015)

HD Những mảnh ghép cảm xúc

Những mảnh ghép cảm xúc Inside Out (2015)

DVD Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War (<2004)

HD Thám Tử Baadshah

Thám Tử Baadshah Baadshah (<2004)

HD Vương Quốc Động Vật

Vương Quốc Động Vật Animal Kingdom: Let's go Ape (2015)

HD Ngõ Cụt 2015

Ngõ Cụt 2015 11 Blocks 2015 (2015)