HD Công Việc Trong Rừng

Công Việc Trong Rừng Wood Job (2014)

HD Du Khách Bí Ẩn

Du Khách Bí Ẩn The Tourist (2010)

Lồng Tiếng Đại Mạo Hiểm Gia

Đại Mạo Hiểm Gia The Adventurers (<2004)

HD Starship: Ngày Tận Thế

Starship: Ngày Tận Thế Starship: Apocalypse (2015)

Lồng Tiếng Tam Nữ Anh Hùng – Đao Mã Đán

Tam Nữ Anh Hùng – Đao Mã Đán Peking Opera Blues (<2004)

HD Cuộc Chiến Ở Yeonpyeon

Cuộc Chiến Ở Yeonpyeon Northern Limit Line (2015)

HD Tôi, Earl Và Cô Bạn Hấp Hối

Tôi, Earl Và Cô Bạn Hấp Hối Me and Earl and the Dying Girl (2015)

HD Trong Mê Cung Gấu Xám

Trong Mê Cung Gấu Xám Into the Grizzly Maze (2015)

HD Quán Quân Sàn Nhảy

Quán Quân Sàn Nhảy You Got Served: Beat the World (2011)

HD Giáng Sinh Kinh Hoàng

Giáng Sinh Kinh Hoàng A Christmas Horror Story (2015)

HD Kiếm Tình

Kiếm Tình The Spirit Of The Swords (2015)

HD Tuổi Trẻ Cuồng Loạn

Tuổi Trẻ Cuồng Loạn Shaitan (2011)

HD Sẵn Sàng

Sẵn Sàng Ready (2011)

HD Kỷ Nguyên Ma Túy

Kỷ Nguyên Ma Túy Narcopolis (2015)

HD Tình Dục Chốn Công Sở

Tình Dục Chốn Công Sở Microsex Office (2011)

HD Ngôi Làng Bí Ẩn

Ngôi Làng Bí Ẩn Ladda Land (2015)

HD Cô Gái Báo Thù 3

Cô Gái Báo Thù 3 I Spit on Your Grave (2015)

HD Liều Lĩnh

Liều Lĩnh Dookudu (2015)

HD Đức Tin

Đức Tin Do You Believe? (2015)

HD Tam Thành Ký

Tam Thành Ký A Tale of Three Cities (2015)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Lực Lượng Phản Ứng 2

Lực Lượng Phản Ứng 2 Armed Reaction 2 2000 (<2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lực Lượng Phản Ứng 1

Lực Lượng Phản Ứng 1 Armed Reaction 1 1988 (<2004)

Tập 20 | HD Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng Lang Gia Bảng (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thiên Tử Đồ Long

Thiên Tử Đồ Long The Ching Emperor (<2004)

Tập 33/33 Lồng Tiếng Túy Đả Kim Chi

Túy Đả Kim Chi Princess Sheng Ping (2005)

Tập 24/40 HD Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2

Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 Dao Sắc Xuất Bao (2015)

Tập 40/40 DVD | Lồng Tiếng Tài Tử Tô Đông Pha

Tài Tử Tô Đông Pha The Poet Su Dong Po (<2004)

Tập 12 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 27/27 DVD | Lồng Tiếng Huyền Thoại Bắt Đầu

Huyền Thoại Bắt Đầu Where The Legend Begins (<2004)

Tập 36/36 HD | Thuyết Minh Tân Kinh Thành Tứ Thiếu

Tân Kinh Thành Tứ Thiếu The Four Brothers Of Peking (2010)

Tập 10 End | HD Cầu Thủ Bóng Bầu Dục Phần 1

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục Phần 1 Ballers Season 1 (2015)

Tập 58 End | HD Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower (2015)

Tập 10 End | HD Aliens Tấn Công Trái Đất 5

Aliens Tấn Công Trái Đất 5 Falling Skies Season 5 (2015)

Tập 30/30 DVD | Lồng Tiếng Tây Du Ký 1996

Tây Du Ký 1996 Journey To The West 1996 (<2004)

Tập 10/10 HD Âm Mưu Phần 1

Âm Mưu Phần 1 Dig Season 1 (2015)

Tập 10/10 HD Tiếng Thét Phần 1

Tiếng Thét Phần 1 Scream Season 1 (2015)

Tập 32/32 DVD | Lồng Tiếng Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ 2006

Tiết Nhân Quý Truyền Kỳ 2006 The Legendary Warrior 2006 (2006)

Tập 22/22 DVD | Lồng Tiếng Thanh Đao Huyền Bí

Thanh Đao Huyền Bí Mystery Of The Sabre (<2004)

Tập 10/10 Tập 10 End | HD Siêu Hacker

Siêu Hacker Mr. Robot Season 1 (2015)

Tập 10/10 HD Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1 Zoo Season 1 (2015)

HD Công Việc Trong Rừng

Công Việc Trong Rừng Wood Job (2014)

HD Du Khách Bí Ẩn

Du Khách Bí Ẩn The Tourist (2010)

Lồng Tiếng Đại Mạo Hiểm Gia

Đại Mạo Hiểm Gia The Adventurers (<2004)

HD Starship: Ngày Tận Thế

Starship: Ngày Tận Thế Starship: Apocalypse (2015)

Lồng Tiếng Tam Nữ Anh Hùng – Đao Mã Đán

Tam Nữ Anh Hùng – Đao Mã Đán Peking Opera Blues (<2004)

HD Cuộc Chiến Ở Yeonpyeon

Cuộc Chiến Ở Yeonpyeon Northern Limit Line (2015)

HD Tôi, Earl Và Cô Bạn Hấp Hối

Tôi, Earl Và Cô Bạn Hấp Hối Me and Earl and the Dying Girl (2015)

HD Trong Mê Cung Gấu Xám

Trong Mê Cung Gấu Xám Into the Grizzly Maze (2015)

HD Quán Quân Sàn Nhảy

Quán Quân Sàn Nhảy You Got Served: Beat the World (2011)

HD Giáng Sinh Kinh Hoàng

Giáng Sinh Kinh Hoàng A Christmas Horror Story (2015)

Tập 32/32 Lồng Tiếng Lực Lượng Phản Ứng 2

Lực Lượng Phản Ứng 2 Armed Reaction 2 2000 (<2004)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lực Lượng Phản Ứng 1

Lực Lượng Phản Ứng 1 Armed Reaction 1 1988 (<2004)

Tập 20 | HD Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng Lang Gia Bảng (2015)

HD Kiếm Tình

Kiếm Tình The Spirit Of The Swords (2015)

HD Tuổi Trẻ Cuồng Loạn

Tuổi Trẻ Cuồng Loạn Shaitan (2011)

HD Sẵn Sàng

Sẵn Sàng Ready (2011)

HD Kỷ Nguyên Ma Túy

Kỷ Nguyên Ma Túy Narcopolis (2015)

HD Tình Dục Chốn Công Sở

Tình Dục Chốn Công Sở Microsex Office (2011)

HD Ngôi Làng Bí Ẩn

Ngôi Làng Bí Ẩn Ladda Land (2015)

HD Cô Gái Báo Thù 3

Cô Gái Báo Thù 3 I Spit on Your Grave (2015)