Tập

50

Thuyết Minh | HD Ngọn lửa tham vọng

Ngọn lửa tham vọng Flame of Desire (2010)

HD Ngủ Đông

Ngủ Đông Winter Sleep (2014)

HD Nhỏ Mà Có Võ

Nhỏ Mà Có Võ Underdog Kids (2015)

Cam Thế Giới Bí Ẩn

Thế Giới Bí Ẩn Tomorrowland (2015)

HD Thắp Sáng

Thắp Sáng Set Fire to the Stars (2014)

HD Máy Bay Giấy

Máy Bay Giấy Paper Planes (2014)

HD Mình Ơi, Xin Đừng Qua Sông

Mình Ơi, Xin Đừng Qua Sông My Love, Don't Cross That River (2014)

Thuyết Minh | HD Tây Du Ký Hài 2: Sa Tăng Nổi Loạn

Tây Du Ký Hài 2: Sa Tăng Nổi Loạn Monkey King Bar Legend 2 (The Grow 2) (2015)

HD Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ Grey Met Shrek (2014)

HD Cô Gái Có Năng Lực

Cô Gái Có Năng Lực Girl Most Likely (2012)

HD Biệt Đội Cảm Tử 2015

Biệt Đội Cảm Tử 2015 War Pigs 2015 (2015)

HD Chiến Binh Vũ Trụ: Trở Lại

Chiến Binh Vũ Trụ: Trở Lại Mic Rodgers (<2004)

HD Người Nhân Bản

Người Nhân Bản Replicant (<2004)

HD Siêu Trộm Tái Xuất

Siêu Trộm Tái Xuất Lingaa (2014)

DVD Sự Hồi Sinh Của Frieza

Sự Hồi Sinh Của Frieza Dragon Ball Z: Resurrection 'F' (2015)

HD Gào Thét Và Thì Thầm

Gào Thét Và Thì Thầm Cries and Whispers (<2004)

HD Khi Chàng Gặp Nàng

Khi Chàng Gặp Nàng Boy Meets Girl (2014)

HD Chú chó Balto

Chú chó Balto Balto (<2004)

Cam Người Kiến

Người Kiến Ant-Man (2015)

Tập 22/22 Thuyết Minh | HD Đại Tần Đế Quốc

Đại Tần Đế Quốc The Qin Empire (2009)

Tập 12/12 HD Hội bạn gái cũ

Hội bạn gái cũ Ex-girlfriend club (2015)

Tập 6 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 2

Chiến Hạm Cuối Cùng 2 The Last Ship Season 2 (2015)

Tập 24 | HD Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower (2015)

Tập 20/20 Thuyết Minh | HD Định Mệnh Anh Yêu Em

Định Mệnh Anh Yêu Em Fated to Love You (2014)

Tập 4 | HD Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1

Thú Hoang Nổi Loạn Phần 1 Zoo Season 1 (2015)

Tập 5 | HD Siêu Hacker

Siêu Hacker Mr. Robot Season 1 (2015)

Tập 9 | HD Chơi Với Ma

Chơi Với Ma Ghost Of Relativity (2015)

Tập 13 Endl HD Xác Sống Ăn Não 1

Xác Sống Ăn Não 1 iZombie Season 1 (2015)

Tập 16 End | HD Mặt nạ công tố

Mặt nạ công tố Masked prosecutor (2015)

Tập 44 End l HD Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ The Four - 少年四大名捕 (2015)

Tập 9 | HD Thị Trấn Wayward

Thị Trấn Wayward Wayward Pines Season 1 (2015)

Tập 3 | HD Aliens Tấn Công Trái Đất 5

Aliens Tấn Công Trái Đất 5 Falling Skies Season 5 (2015)

Tập 3 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 13 End | HD  Ngôi Nhà Ma Ám 3: Hội Phù Thuỷ

Ngôi Nhà Ma Ám 3: Hội Phù Thuỷ American Horror Story: Coven Season 3 - Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ 3 (2013)

Tập 13 | HD Khu Phố Hỗn Loạn Phần 1

Khu Phố Hỗn Loạn Phần 1 Battle Creek 2015 Season 01 (2015)

Tập 6 | HD Trả Đũa 5

Trả Đũa 5 Strike Back: Legacy Season 5 (2015)

Tập 13/13 Tập 13 End | HD Thị Trấn Phù Thủy 2

Thị Trấn Phù Thủy 2 Salem Season 2 (2015)

Tập 10 End l HD Cuộc Chiến Ngai Vàng 5

Cuộc Chiến Ngai Vàng 5 Game of Thrones Season 5 (2015)

Tập 3/12 HD Siêu Giác Quan 1

Siêu Giác Quan 1 Sense8 Season 1 (2015)

Tập 50/50 Thuyết Minh | HD Ngọn lửa tham vọng

Ngọn lửa tham vọng Flame of Desire (2010)

HD Ngủ Đông

Ngủ Đông Winter Sleep (2014)

HD Nhỏ Mà Có Võ

Nhỏ Mà Có Võ Underdog Kids (2015)

Cam Thế Giới Bí Ẩn

Thế Giới Bí Ẩn Tomorrowland (2015)

HD Thắp Sáng

Thắp Sáng Set Fire to the Stars (2014)

HD Máy Bay Giấy

Máy Bay Giấy Paper Planes (2014)

HD Mình Ơi, Xin Đừng Qua Sông

Mình Ơi, Xin Đừng Qua Sông My Love, Don't Cross That River (2014)

Thuyết Minh | HD Tây Du Ký Hài 2: Sa Tăng Nổi Loạn

Tây Du Ký Hài 2: Sa Tăng Nổi Loạn Monkey King Bar Legend 2 (The Grow 2) (2015)

HD Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ Grey Met Shrek (2014)

HD Cô Gái Có Năng Lực

Cô Gái Có Năng Lực Girl Most Likely (2012)

HD Biệt Đội Cảm Tử 2015

Biệt Đội Cảm Tử 2015 War Pigs 2015 (2015)

HD Chiến Binh Vũ Trụ: Trở Lại

Chiến Binh Vũ Trụ: Trở Lại Mic Rodgers (<2004)

HD Người Nhân Bản

Người Nhân Bản Replicant (<2004)

HD Siêu Trộm Tái Xuất

Siêu Trộm Tái Xuất Lingaa (2014)

DVD Sự Hồi Sinh Của Frieza

Sự Hồi Sinh Của Frieza Dragon Ball Z: Resurrection 'F' (2015)

HD Gào Thét Và Thì Thầm

Gào Thét Và Thì Thầm Cries and Whispers (<2004)

HD Khi Chàng Gặp Nàng

Khi Chàng Gặp Nàng Boy Meets Girl (2014)

HD Chú chó Balto

Chú chó Balto Balto (<2004)

Cam Người Kiến

Người Kiến Ant-Man (2015)