HD Chuyến Tàu Sinh Tử

Chuyến Tàu Sinh Tử Train to Busan (2016)

HD Đạo Binh Cuối Cùng

Đạo Binh Cuối Cùng The Last Legion (2007)

HD Vua Kung Fu

Vua Kung Fu The Forbidden Kingdom

HD Khi Chỗ Ấy Có Răng

Khi Chỗ Ấy Có Răng Teeth (2007)

Thuyết Minh Bộ Tứ Lừa Đảo

Bộ Tứ Lừa Đảo Seondal: The Man Who Sells River (2016)

HD Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục (2016)

Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục (2016) Killing Salazar (2016)

HD Đội Săn Bắt Ma

Đội Săn Bắt Ma Ghost Team (2016)

HD Kết Bạn Với Ma

Kết Bạn Với Ma Friend Request (2016)

HD Chú Tinh Tinh Congo

Chú Tinh Tinh Congo Congo (1995)

HD Cuộc Chiến Chống Apocalypse

Cuộc Chiến Chống Apocalypse X-Men Apocalypse (2016)

HD 13 Oan Hồn

13 Oan Hồn Thir13en Ghosts (2001)

HD Vùng Nước Tử Thần

Vùng Nước Tử Thần The Shallows (2016)

HD Kẻ Thế Mạng

Kẻ Thế Mạng surrogates (2009)

HD Lực Vương: Cú Đấm Máu

Lực Vương: Cú Đấm Máu Riki-Oh: The Story of Ricky

HD Đồi Bại

Đồi Bại Frailty (2004)

HD Giày Của Người Chết

Giày Của Người Chết Dead Man's Shoes (2004)

HD April Và Thế Giới Lạ Thường

April Và Thế Giới Lạ Thường April and the Extraordinary World (2015)

HD Những Người Bên Dưới

Những Người Bên Dưới The Ones Below (2015)

Thuyết Minh Vệ Sĩ (2016)

Vệ Sĩ (2016) The Bodyguard 2016 (2016)

HD Cuộc Sống Ở Một Thị Trấn

Cuộc Sống Ở Một Thị Trấn Konomachi no inochi (2016)

HD Điểm Quyết Định (2005)

Điểm Quyết Định (2005) Match Point (2005)

Tập 64/64 Lồng Tiếng Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1 vs 2

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1 vs 2 Justice Sung 1 vs 2 (1997)

Tập 10/10 HD Án Mạng Đẫm Máu Phần 1

Án Mạng Đẫm Máu Phần 1 Guilt Season 01 (2016)

Tập 10/10 HD Dead of Summer

Dead of Summer Dead of Summer (2016)

Tập 110/110 Lồng Tiếng Ma Đạo Tranh Bá 1 vs 2

Ma Đạo Tranh Bá 1 vs 2 Vampire Expert 1 vs 2

Tập 52/52 Lồng Tiếng Vùng Đất Thủ Lĩnh Rồng

Vùng Đất Thủ Lĩnh Rồng Spellbinder (1995)

Tập 65/65 Lồng Tiếng Hiên Địa Nam Nhi

Hiên Địa Nam Nhi Cold Blood Warm Heart (1996)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Nữ Thần Chết Xinh Đẹp

Nữ Thần Chết Xinh Đẹp Death Girl (2010)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Bao La Vùng Trời (2003)

Bao La Vùng Trời (2003) Triumph In The Skies (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Võ Lâm Hạnh Vận Tinh

Võ Lâm Hạnh Vận Tinh The Commandments (1992)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc

Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc Bodyguards (1997)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đội Cứu Hộ Trên Không

Đội Cứu Hộ Trên Không Always Ready (2006)

Tập 22/22 Lồng Tiếng Lực Lượng Đặc Biệt

Lực Lượng Đặc Biệt Anti-Crime Squad (1999)

Tập 13/13 HD Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ Phần 3

Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ Phần 3 Devious Maids Season 3 (2015)

Tập 13/13 HD Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ Phần 2

Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ Phần 2 Devious Maids Season 2 (2014)

Tập 54 | HD 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super (2015)

Tập 9/10 Tập 9 | HD Chiến Hạm Cuối Cùng 3

Chiến Hạm Cuối Cùng 3 The Last Ship Season 3 (2016)

Tập 21/21 HD Lỗi Tình Yêu 2

Lỗi Tình Yêu 2 ATM 2: Koo ver Error Er Rak (2015)

Tập 20/20 HD Ông Vua Thời Trang

Ông Vua Thời Trang Fashion King (2012)

HD Chuyến Tàu Sinh Tử

Chuyến Tàu Sinh Tử Train to Busan (2016)

HD Đạo Binh Cuối Cùng

Đạo Binh Cuối Cùng The Last Legion (2007)

HD Vua Kung Fu

Vua Kung Fu The Forbidden Kingdom

HD Khi Chỗ Ấy Có Răng

Khi Chỗ Ấy Có Răng Teeth (2007)

Thuyết Minh Bộ Tứ Lừa Đảo

Bộ Tứ Lừa Đảo Seondal: The Man Who Sells River (2016)

HD Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục (2016)

Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục (2016) Killing Salazar (2016)

HD Đội Săn Bắt Ma

Đội Săn Bắt Ma Ghost Team (2016)

HD Kết Bạn Với Ma

Kết Bạn Với Ma Friend Request (2016)

HD Chú Tinh Tinh Congo

Chú Tinh Tinh Congo Congo (1995)

HD Cuộc Chiến Chống Apocalypse

Cuộc Chiến Chống Apocalypse X-Men Apocalypse (2016)

HD 13 Oan Hồn

13 Oan Hồn Thir13en Ghosts (2001)

HD Vùng Nước Tử Thần

Vùng Nước Tử Thần The Shallows (2016)

HD Kẻ Thế Mạng

Kẻ Thế Mạng surrogates (2009)

HD Lực Vương: Cú Đấm Máu

Lực Vương: Cú Đấm Máu Riki-Oh: The Story of Ricky

HD Cuộc Sống Ở Một Thị Trấn

Cuộc Sống Ở Một Thị Trấn Konomachi no inochi (2016)

HD Đồi Bại

Đồi Bại Frailty (2004)

HD Giày Của Người Chết

Giày Của Người Chết Dead Man's Shoes (2004)

HD April Và Thế Giới Lạ Thường

April Và Thế Giới Lạ Thường April and the Extraordinary World (2015)

HD Những Người Bên Dưới

Những Người Bên Dưới The Ones Below (2015)