Thiếu niên Dương Gia Tướng

Thiếu niên Dương Gia Tướng

Xem phim Tải phim
Thiếu niên Dương Gia Tướng Poster

Tên phim: Thiếu niên Dương Gia Tướng

Tựa gốc: 少年杨家将 - Young Warriors of the Yang Clan

Đạo diễn:

Diễn viên: Hồ Ca, Hà Nhuận Đông, Trần Long, Lưu Thi Thi, Trần Tú Văn

Năm sản xuất:

Định dạng: DVD

Thời gian:

Quốc gia: Đang cập nhật

Thể loại: Tình cảm , Võ thuật , Thể loại khác , Chiến tranh


Giới thiệu

Định dạng: .Thời gian chiếu:


Thiếu niên Dương Gia Tướng lấy bối cảnh vào thời điểm Dương gia tướng quy Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu, tri ngộ chi ân báo đáp Tống Thái Tông, viết nên trung nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ. Công nguyên 980, quân Tống tấn công U Châu, khiến quân Liêu sở bại, Tống Thái Tông bại hối trở về kinh thành. Từ đó, Liêu quân không ngừng tập kích biên giới nhà Tống, triều Tống luôn trong cảnh chiến loạn không được an bình, Thái Tông phái “anh dũng vô địch” Dương Nghiệp trấn giữ Nhạn Môn Quan

Thiếu niên Dương Gia Tướng (2006)

Thiếu niên Dương Gia Tướng (2006)

Thiếu niên Dương Gia Tướng (2006)

Thiếu niên Dương Gia Tướng (2006)

Thiếu niên Dương Gia Tướng (2006)