Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
HD Lương Duyên Tiền Định

Lương Duyên Tiền Định Already Tomorrow in Hong Kong (2015)

HD Cô Hiệu Trưởng Của 5 Đứa Bé

Cô Hiệu Trưởng Của 5 Đứa Bé Little Big Master (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Khi Thiết Mã Gặp Chiến Xa

Khi Thiết Mã Gặp Chiến Xa Speed of Life (2016) (2016)

Tập 35/35 Thuyết Minh Công Công Xuất Cung

Công Công Xuất Cung Short End Of The Stick (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ

Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ The Buddhism Palm Strikes Back (1992)

Tập 23/23 Thuyết Minh Đánh Mất Lương Tri

Đánh Mất Lương Tri Against The Tide (2014)

HD Người Đẹp Trốn Chạy

Người Đẹp Trốn Chạy Nessun Dorma (2016)

Tập 105/105 Lồng Tiếng Ngày Mai Trời Lại Sáng

Ngày Mai Trời Lại Sáng The Good Old Days (1996)

Tập 31/31 Lồng Tiếng Hồ Sơ Pháp Y

Hồ Sơ Pháp Y Beyond the Axis of Truth (2001)

Tập 11/11 Lồng Tiếng Tửu Quyền Tô Khất Nhi

Tửu Quyền Tô Khất Nhi The Legend Of Master So (1982)

Tập 22/22 Lồng Tiếng Thực Thi Pháp Luật

Thực Thi Pháp Luật Legal Entanglement (2002)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng The Battlefield (1985)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Câu Chuyện Vương Triều

Câu Chuyện Vương Triều Kwong Loong (1987)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Hội Quần Anh Nhà Đường

Hội Quần Anh Nhà Đường Ancient Heroes (1996)

HD Vợ Chồng Siêu Nhân

Vợ Chồng Siêu Nhân Mr. and Mrs. Incredible (2011)

HD Chiến Binh Cương Thi

Chiến Binh Cương Thi Vampire Warriors (2010)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972)

Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972) The 14 Amazons (1972)

Tập 14/14 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng (1992)

Như Lai Thần Chưởng (1992) Như Lai Thần Chưởng (1992)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Phong Cách Đàn Ông

Phong Cách Đàn Ông Feminine Masculinity (1999)