Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 25/25 DVD Bằng Chứng Thép 1

Bằng Chứng Thép 1 Forensic Heroes Season 1

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lý Lẽ Con Tim (2006)

Lý Lẽ Con Tim (2006) Bar Bender (2006)

Tập 18/18 Lồng Tiếng Tam Diện Hình Y

Tam Diện Hình Y Hidden Faces (2015)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Royal Swordsman (2006)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Miền Đất Hứa (2006)

Miền Đất Hứa (2006) Land Of Wealth (2006)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lời Nói Ngọt Ngào

Lời Nói Ngọt Ngào Speech Of Slience (2008)

HD Sứ Mệnh Nội Gián (2016)

Sứ Mệnh Nội Gián (2016) Line Walker (2016) (2016)

HD Hình Cảnh Huynh Đệ

Hình Cảnh Huynh Đệ Buddy Cops (2016)

HD Tiếng Chuông Tử Thần

Tiếng Chuông Tử Thần A Dream Ring (2016)

HD Quán Trọ Thần Tài

Quán Trọ Thần Tài Treasure Inn (2011)

HD Báo Ứng

Báo Ứng Mê Đồ Truy Hung , Punished (2011)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Hình Cảnh

Hình Cảnh Gun Metal Grey (2010)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý Wrong Carriage, Right Groom (2000)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Ông Chủ Trường Đua

Ông Chủ Trường Đua Racing Peak (1993)

HD Giang Hồ

Giang Hồ Triad Underworld (2004)

HD Tránh Voi Chả Xấu Mặt Nào

Tránh Voi Chả Xấu Mặt Nào Searching for the Elephant (2009)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Duyên Tình Tây Sương

Duyên Tình Tây Sương Lost In The Chamber Of Love (2005)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Bản Năng

Bản Năng Instinct (1994)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Câu Chuyện Hiếu Thảo

Câu Chuyện Hiếu Thảo Self Denia (1995)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai (1993)