Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 30/30 Lồng Tiếng Hình Cảnh

Hình Cảnh Gun Metal Grey (2010)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý Wrong Carriage, Right Groom (2000)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Ông Chủ Trường Đua

Ông Chủ Trường Đua Racing Peak (1993)

HD Giang Hồ

Giang Hồ Triad Underworld (2004)

HD Tránh Voi Chả Xấu Mặt Nào

Tránh Voi Chả Xấu Mặt Nào Searching for the Elephant (2009)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Duyên Tình Tây Sương

Duyên Tình Tây Sương Lost In The Chamber Of Love (2005)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Bản Năng

Bản Năng Instinct (1994)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Câu Chuyện Hiếu Thảo

Câu Chuyện Hiếu Thảo Self Denia (1995)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Loạn Thế Tình Thù

Loạn Thế Tình Thù Once Upon A Time In Shanghai (1993)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ

Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ Ten Tigers Of Guangdong (1999)

HD Điệp Vụ Milano

Điệp Vụ Milano Mission Milano (2016)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Mộc Quế Anh

Mộc Quế Anh The Heronie Of The Yangs (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Bảo Tiêu 2: Người Tình Hiệp Khách (1998)

Bảo Tiêu 2: Người Tình Hiệp Khách (1998) Bodyguards 2

Tập 125/125 Lồng Tiếng Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên 3 Phần

Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên 3 Phần Young Justice Bao

Tập 60/60 Lồng Tiếng Hoàng Hà Đại Phong Vân

Hoàng Hà Đại Phong Vân The Grand Canal (1987)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Đường Vào Vô Tận

Đường Vào Vô Tận Road To Eternity (1999)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thiện Ác Đối Đầu (2002)

Thiện Ác Đối Đầu (2002) Good Against Evil (2002)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long

Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long The Emperor And I (1994)

Tập 46/46 Lồng Tiếng Thanh Xà Bạch Xà (2001)

Thanh Xà Bạch Xà (2001) Madam White Snake (2001)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Thanh Kiếm Rồng

Thanh Kiếm Rồng Dragon Sword (1986)