Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 10/10 Lồng Tiếng Thần Long Huyết Kiếm

Thần Long Huyết Kiếm The Blood Sword (1990)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Kim Mao Sư Vương

Kim Mao Sư Vương Legend Of The Golden Lion (1994)

Tập 32/32 Lồng Tiếng 7 Chị Em

7 Chị Em Seven Sisters (2001)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Trộm Long Tráo Phụng

Trộm Long Tráo Phụng Stealing Dragon, Exchanging Phoenix (2000)

Thuyết Minh Phong Thần Truyền Kỳ

Phong Thần Truyền Kỳ League of Gods (2016)

HD Thiếu Lâm Bất Bại

Thiếu Lâm Bất Bại Invincible Shaolin (1978)

Tập 64/64 Lồng Tiếng Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1 vs 2

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1 vs 2 Justice Sung 1 vs 2 (1997)

Tập 110/110 Lồng Tiếng Ma Đạo Tranh Bá 1 vs 2

Ma Đạo Tranh Bá 1 vs 2 Vampire Expert 1 vs 2

Tập 65/65 Lồng Tiếng Hiên Địa Nam Nhi

Hiên Địa Nam Nhi Cold Blood Warm Heart (1996)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Bao La Vùng Trời (2003)

Bao La Vùng Trời (2003) Triumph In The Skies (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Võ Lâm Hạnh Vận Tinh

Võ Lâm Hạnh Vận Tinh The Commandments (1992)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc

Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc Bodyguards (1997)

HD Điệp Vụ Đối Đầu 2

Điệp Vụ Đối Đầu 2 Cold War 2 (2016)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đội Cứu Hộ Trên Không

Đội Cứu Hộ Trên Không Always Ready (2006)

Tập 22/22 Lồng Tiếng Lực Lượng Đặc Biệt

Lực Lượng Đặc Biệt Anti-Crime Squad (1999)

HD Đột Kích 2015

Đột Kích 2015 Two Thumbs Up 2015 (2015)

HD Đồng Môn (2009)

Đồng Môn (2009) Rebellion (2009)

Tập 45/45 Lồng Tiếng Thử Thách Nghiệt Ngã 1

Thử Thách Nghiệt Ngã 1 At The Threshold Of An Era 1 (1999)

HD Luật Tù

Luật Tù Imprisoned: Survival Guide for Rich and Prodigal (2015)

Tập 20/20 Lồng TIếng Tôn Tẫn Bàng Quyên

Tôn Tẫn Bàng Quyên Kay Moon Gwai Guk (1987)