Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 65/65 Lồng Tiếng Hiên Địa Nam Nhi

Hiên Địa Nam Nhi Cold Blood Warm Heart (1996)

Tập 40/40 Lồng Tiếng Bao La Vùng Trời (2003)

Bao La Vùng Trời (2003) Triumph In The Skies (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Võ Lâm Hạnh Vận Tinh

Võ Lâm Hạnh Vận Tinh The Commandments (1992)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc

Bảo Tiêu - Võ Lâm Bảo Ngọc Bodyguards (1997)

HD Điệp Vụ Đối Đầu 2

Điệp Vụ Đối Đầu 2 Cold War 2 (2016)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đội Cứu Hộ Trên Không

Đội Cứu Hộ Trên Không Always Ready (2006)

Tập 22/22 Lồng Tiếng Lực Lượng Đặc Biệt

Lực Lượng Đặc Biệt Anti-Crime Squad (1999)

HD Đột Kích 2015

Đột Kích 2015 Two Thumbs Up 2015 (2015)

HD Đồng Môn (2009)

Đồng Môn (2009) Rebellion (2009)

Tập 45/45 Lồng Tiếng Thử Thách Nghiệt Ngã 1

Thử Thách Nghiệt Ngã 1 At The Threshold Of An Era 1 (1999)

HD Luật Tù

Luật Tù Imprisoned: Survival Guide for Rich and Prodigal (2015)

Tập 20/20 Lồng TIếng Tôn Tẫn Bàng Quyên

Tôn Tẫn Bàng Quyên Kay Moon Gwai Guk (1987)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Đột Phá Cuối Cùng

Đột Phá Cuối Cùng The Last Breakthrough (2005)

Tập 42/42 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng Palm Of Ru Lai (2004)

Tập 21/21 Lồng Tiếng Con Đường Mưu Sinh

Con Đường Mưu Sinh No Good Either Way (2012)

Tập 43/43 Lồng Tiếng Khử Tà Diệt Ma Phần 2

Khử Tà Diệt Ma Phần 2 My Date with A Vampire 2 (2000)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Chuyên Gia Đàm Phán

Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Long Hổ Tranh Hùng

Long Hổ Tranh Hùng Time Off (2000)

HD  Mê Thành

Mê Thành Wild City (2015)

Tập 60/60 Lồng Tiếng Vòng Xoay Cuộc Đời

Vòng Xoay Cuộc Đời The Drive Of Life (2007)