Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 30/30 Lồng Tiếng Đột Phá Cuối Cùng

Đột Phá Cuối Cùng The Last Breakthrough (2005)

Tập 42/42 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng Palm Of Ru Lai (2004)

Tập 21/21 Lồng Tiếng Con Đường Mưu Sinh

Con Đường Mưu Sinh No Good Either Way (2012)

Tập 43/43 Lồng Tiếng Khử Tà Diệt Ma Phần 2

Khử Tà Diệt Ma Phần 2 My Date with A Vampire 2 (2000)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Chuyên Gia Đàm Phán

Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It (2003)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Long Hổ Tranh Hùng

Long Hổ Tranh Hùng Time Off (2000)

HD  Mê Thành

Mê Thành Wild City (2015)

Tập 60/60 Lồng Tiếng Vòng Xoay Cuộc Đời

Vòng Xoay Cuộc Đời The Drive Of Life (2007)

Tập 22/22 Lồng Tiếng Truyền Tích Thần Kỳ

Truyền Tích Thần Kỳ Legend Of The Demigods (2008)

Tập 20/20 Lồng Tiêng Tiêu Thập Nhất Lang

Tiêu Thập Nhất Lang Treasure Raiders (2002)

HD Xuân Quang Xạ Tiết

Xuân Quang Xạ Tiết Happy Together

HD Thác Loạn Ở Đài Bắc

Thác Loạn Ở Đài Bắc One Night in Taipei (2015)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Kinh Thành Kỳ Án

Kinh Thành Kỳ Án Secret Amazing Cases (2007)

DVD Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2 The Haunted Cop Shop 2 (1988)

DVD Đồn Cảnh Sát Ma Ám 1

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 1 The Haunted Cop Shop 1 (1987)

DVD Cương Thi Vật Cương Thi 2

Cương Thi Vật Cương Thi 2 Spooky Encounters 2 (1990)

HD Cương Thi Vật Cương Thi

Cương Thi Vật Cương Thi Spooky Encounters

Lồng Tiếng Ma Lang Thang

Ma Lang Thang Hocus Pocus (1984)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lưới Tình (1998)

Lưới Tình (1998) Web of Lovev (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Master Of Martial Arts

Master Of Martial Arts Master Of Martial Arts (1994)