Phim Hồng Kông

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 22/22 Lồng Tiếng Truyền Tích Thần Kỳ

Truyền Tích Thần Kỳ Legend Of The Demigods (2008)

Tập 20/20 Lồng Tiêng Tiêu Thập Nhất Lang

Tiêu Thập Nhất Lang Treasure Raiders (2002)

HD Xuân Quang Xạ Tiết

Xuân Quang Xạ Tiết Happy Together

HD Thác Loạn Ở Đài Bắc

Thác Loạn Ở Đài Bắc One Night in Taipei (2015)

Tập 44/44 Lồng Tiếng Kinh Thành Kỳ Án

Kinh Thành Kỳ Án Secret Amazing Cases (2007)

DVD Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2 The Haunted Cop Shop 2 (1988)

DVD Đồn Cảnh Sát Ma Ám 1

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 1 The Haunted Cop Shop 1 (1987)

DVD Cương Thi Vật Cương Thi 2

Cương Thi Vật Cương Thi 2 Spooky Encounters 2 (1990)

HD Cương Thi Vật Cương Thi

Cương Thi Vật Cương Thi Spooky Encounters

Lồng Tiếng Ma Lang Thang

Ma Lang Thang Hocus Pocus (1984)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lưới Tình (1998)

Lưới Tình (1998) Web of Lovev (1998)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Master Of Martial Arts

Master Of Martial Arts Master Of Martial Arts (1994)

HD Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Mỹ Nhân Nóng Bỏng Flirting In The Air (2014)

HD Quyết Chiến Thiếu Lâm Tự

Quyết Chiến Thiếu Lâm Tự Shaolin Intruders (1983)

Tập 31/31 Thuyết Minh Tình Nghịch Tam Thế Duyên

Tình Nghịch Tam Thế Duyên Always and Ever (2013)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Vũ Nữ Kim Đại Ban

Vũ Nữ Kim Đại Ban The last night of Madam Chin (2009)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Lò Võ Thiếu Lâm

Lò Võ Thiếu Lâm Heroes From Shaolin (1993)

Tập 35/35 Lồng Tiếng Bí Mật Hổ Phách Quan Âm

Bí Mật Hổ Phách Quan Âm The New Adventures of Chor Lau Heung (2001)

HD Chưởng Môn Nhân

Chưởng Môn Nhân The Lady Is Boss (1983)

HD Kẻ Cắp Gặp Bà Già 2016

Kẻ Cắp Gặp Bà Già 2016 House of Wolves (2016)