Phim Chiến tranh

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
HD Trận Chiến Alamo

Trận Chiến Alamo The Alamo (2015)

HD Thái Bình Luân

Thái Bình Luân The Crossing (2014)

HD Cuộc Nổi Dậy Ở Warsaw

Cuộc Nổi Dậy Ở Warsaw Uprising (2001)

HD Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến The Admiral: Roaring Currents (2014)

HD Chiến Binh Phương Bắc

Chiến Binh Phương Bắc Northmen: A Viking Saga (2014)

HD Phải Sống

Phải Sống To Live , 活着 (1994)

HD Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 WWII in HD (2009)

HD Cuộc vây hãm Tobruk

Cuộc vây hãm Tobruk Tobruk (2008)

HD Định Mệnh

Định Mệnh Koo Kum , Sunset at Chaophraya (2013)

HD Chiến Trường Lửa

Chiến Trường Lửa Ardennes Fury (2014)

HD Cuồng Nộ

Cuồng Nộ Fury (2014)

DVD Thiếu niên Dương Gia Tướng

Thiếu niên Dương Gia Tướng 少年杨家将 - Young Warriors of the Yang Clan (2006)

HD Nhà Tù Abu Ghraib

Nhà Tù Abu Ghraib Boys of Abu Ghraib (2014)

HD Cuộc Chiến Thường Dân

Cuộc Chiến Thường Dân Everyman's War (2009)

HD Trận Chiến Diệu Kỳ

Trận Chiến Diệu Kỳ Joyeux Noel-Merry Christmas (2005)

Bảy Năm Ở Tây Tạng

Bảy Năm Ở Tây Tạng Seven Years in Tibet (1997)

HD Những Viên Sĩ Quan

Những Viên Sĩ Quan Officers (1990)

HD | Thuyết Minh Vương Triều Đẫm Máu

Vương Triều Đẫm Máu King Naresuan 5 (2014)

HD Tái Sinh

Tái Sinh Twice Born (2012)

HD Giã từ vũ khí

Giã từ vũ khí A Farewell to Arms (1990)