Phim Chiến tranh

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
HD Thế Hệ Chiến Tranh

Thế Hệ Chiến Tranh Generation War (2013)

HD Hành Động Gây Chiến

Hành Động Gây Chiến An Act of War (2015)

HD Chiến Lang

Chiến Lang Wolf Warriors (2015)

HD Người Giải Phóng

Người Giải Phóng The Liberator (2014)

HD Chiến Binh Thời Loạn

Chiến Binh Thời Loạn Born of War (2013)

HD Người Trong Cuộc

Người Trong Cuộc The Water Diviner (2014)

HD Các Anh Hùng Của Kelly

Các Anh Hùng Của Kelly Kelly’s Heroes (1990)

DVD Sinh Ra Để Tự Vệ

Sinh Ra Để Tự Vệ Born To Defence (1990)

HD Thành Phố Đạn Lửa

Thành Phố Đạn Lửa City 44, Miasto 44 (2015)

HD Trận Chiến Alamo

Trận Chiến Alamo The Alamo (2015)

HD Thái Bình Luân

Thái Bình Luân The Crossing (2014)

HD Cuộc Nổi Dậy Ở Warsaw

Cuộc Nổi Dậy Ở Warsaw Uprising (2001)

HD Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến The Admiral: Roaring Currents (2014)

HD Chiến Binh Phương Bắc

Chiến Binh Phương Bắc Northmen: A Viking Saga (2014)

HD Phải Sống

Phải Sống To Live , 活着 (1994)

HD Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 WWII in HD (2009)

HD Cuộc vây hãm Tobruk

Cuộc vây hãm Tobruk Tobruk (2008)

HD Định Mệnh

Định Mệnh Koo Kum , Sunset at Chaophraya (2013)

HD Chiến Trường Lửa

Chiến Trường Lửa Ardennes Fury (2014)

HD Cuồng Nộ

Cuồng Nộ Fury (2014)