Phim Chiến tranh

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
DVD Thiếu niên Dương Gia Tướng

Thiếu niên Dương Gia Tướng 少年杨家将 - Young Warriors of the Yang Clan (2006)

HD Nhà Tù Abu Ghraib

Nhà Tù Abu Ghraib Boys of Abu Ghraib (2014)

HD Cuộc Chiến Thường Dân

Cuộc Chiến Thường Dân Everyman's War (2009)

HD Trận Chiến Diệu Kỳ

Trận Chiến Diệu Kỳ Joyeux Noel-Merry Christmas (2005)

Bảy Năm Ở Tây Tạng

Bảy Năm Ở Tây Tạng Seven Years in Tibet (1997)

HD Những Viên Sĩ Quan

Những Viên Sĩ Quan Officers (1990)

HD Tái Sinh

Tái Sinh Twice Born (2012)

HD Giã từ vũ khí

Giã từ vũ khí A Farewell to Arms (1990)

HD Cuộc Chiến Tranh Tại Việt Nam

Cuộc Chiến Tranh Tại Việt Nam Vietnam in HD (2011)

HD Biệt Đội 10 Từ Navarone

Biệt Đội 10 Từ Navarone Force 10 From Navarone (1990)

HD Từ đây cho đến thiên thu

Từ đây cho đến thiên thu From Here to Eternity (1990)

HD Tham Chiến Chỉ Toàn Những Ông Già

Tham Chiến Chỉ Toàn Những Ông Già V boy idut odni stariki,Only Old Men Are Going to Battle (1990)

HD ĐƯỜNG DỐC

ĐƯỜNG DỐC The Ascent (1990)

HD Thế Chiến II

Thế Chiến II The World At War (1990)

HD Tây Thi Tình Sử

Tây Thi Tình Sử Hero - 英雄 (2013)

Tập 85/85 HD Tân Tam Quốc

Tân Tam Quốc Three Kingdoms - 三國 (2010)

HD Tồn Tại Hay Không Tồn Tại

Tồn Tại Hay Không Tồn Tại To Be or Not to Be (1990)

HD Chuột Sa Hũ Nếp

Chuột Sa Hũ Nếp The Beguiled (1990)

HD Dưới Lòng Đất

Dưới Lòng Đất Underground (1995)

HD Nhật Ký Chiến Tranh

Nhật Ký Chiến Tranh A nagy füzet (2013)