Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 52/52 HD Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án Xuyên Không Kỳ Án (2015)

Tập 26/26 Lồng Tiếng Thần Thám Lý Thuần Phong

Thần Thám Lý Thuần Phong Lý Thuần Phong Kỳ Án (2012)

Tập 60/60 Thuyết Minh Chiến Thần Triệu Tử Long

Chiến Thần Triệu Tử Long Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Tập 49/49 HD Võ Thần Triệu Tử Long

Võ Thần Triệu Tử Long God of War Zhao Yun (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Mạt Đại Ngự Y

Mạt Đại Ngự Y The Last Healer In Forbiden City (2016)

Tập 20/20 Thuyết Minh Võ Đang Trương Tam Phong

Võ Đang Trương Tam Phong The Rise Of The Taiji Master (1996)

Tập 38/38 Thuyết Minh Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh

Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh The Classic of Mountains and Seas (2016)

Tập 56/56 Thuyết Minh Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 42/42 Thuyết Minh Khuynh Thành Tuyệt Luyến

Khuynh Thành Tuyệt Luyến Desperate Love (2016)

Tập 50/50 Thuyết Minh Nữ Y Phi Minh Truyện

Nữ Y Phi Minh Truyện The Imperial Doctress (2016)

Tập 60/73 Thuyết Minh Thiên Thiên Hữu Hỉ 2

Thiên Thiên Hữu Hỉ 2 A Happy Life 2 (2016)

Tập 32/32 Thuyết Minh Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ Legend of Nine Tails Fox (2015)

Tập 42/42 HD Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Tân Tiêu Thập Nhất Lang The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ

Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ The Buddhism Palm Strikes Back (1992)

Tập 23/23 Thuyết Minh Đánh Mất Lương Tri

Đánh Mất Lương Tri Against The Tide (2014)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng The Battlefield (1985)

Tập 38/38 Thuyết Minh Ma Tổ

Ma Tổ Mazu (2012)

Tập 42/42 Thuyết Minh Ban Thục Truyền Kỳ (2015)

Ban Thục Truyền Kỳ (2015) Ban Shu Legend (2015)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Câu Chuyện Vương Triều

Câu Chuyện Vương Triều Kwong Loong (1987)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Hội Quần Anh Nhà Đường

Hội Quần Anh Nhà Đường Ancient Heroes (1996)