Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
HD Giải Phóng

Giải Phóng The Birth of a Nation (2016)

HD Kế Hoạch Liều Lĩnh (2016)

Kế Hoạch Liều Lĩnh (2016) Foolish Plan (2016)

Tập 20/20 Thuyết Minh Võ Đang Trương Tam Phong

Võ Đang Trương Tam Phong The Rise Of The Taiji Master (1996)

Tập 38/38 Thuyết Minh Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh

Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh The Classic of Mountains and Seas (2016)

HD Đả Lôi Đài (2010)

Đả Lôi Đài (2010) Gallants (2010) (2010)

Tập 42/42 Thuyết Minh Khuynh Thành Tuyệt Luyến

Khuynh Thành Tuyệt Luyến Desperate Love (2016)

HD Đại Hiệp Túy Quyền : Tô Khất Nhi

Đại Hiệp Túy Quyền : Tô Khất Nhi Master Of The Drunken Fist : Beggar So (2016)

HD Cao Thủ Vô Ảnh Cước : Hoàng Kỳ Anh

Cao Thủ Vô Ảnh Cước : Hoàng Kỳ Anh Master Of The Shadowless Kick : Wong Kei-Ying (2016)

HD Thần Kiếm

Thần Kiếm Sword Master (2016)

HD Những Kẻ Khờ Mộng Mơ

Những Kẻ Khờ Mộng Mơ La La Land (2016)

Tập 50/50 Thuyết Minh Nữ Y Phi Minh Truyện

Nữ Y Phi Minh Truyện The Imperial Doctress (2016)

Tập 32/32 Thuyết Minh Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ Legend of Nine Tails Fox (2015)

Tập 42/42 HD Tân Tiêu Thập Nhất Lang

Tân Tiêu Thập Nhất Lang The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ

Như Lai Thần Chưởng Tái Chiến Giang Hồ The Buddhism Palm Strikes Back (1992)

Tập 23/23 Thuyết Minh Đánh Mất Lương Tri

Đánh Mất Lương Tri Against The Tide (2014)

Tập 11/11 Lồng Tiếng Tửu Quyền Tô Khất Nhi

Tửu Quyền Tô Khất Nhi The Legend Of Master So (1982)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng The Battlefield (1985)

Tập 38/38 Thuyết Minh Ma Tổ

Ma Tổ Mazu (2012)

Tập 20/20 Lồng Tiếng Hội Quần Anh Nhà Đường

Hội Quần Anh Nhà Đường Ancient Heroes (1996)

Tập 30/30 Lồng Tiếng Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972)

Thập Tứ Nữ Anh Hào (1972) The 14 Amazons (1972)